Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej”, w zakresie poddziałania 1.4.2, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

Załączniki WoD_1.4.2_2z Data: 2020-02-25, rozmiar: 2 MB ogłoszenie o naborze_dz.1.4.2_2020_morskie_2_14_02_2020 Data: 2020-02-25, rozmiar: 255 KB Instrukcja_WoD_1.4.2_2z Data: 2020-02-25, rozmiar: 920 KB Pobierz wszystkie pliki

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej”, w zakresie poddziałania 1.4.2, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

Załączniki WoD_1.4.2_2z Data: 2020-02-25, rozmiar: 2 MB ogłoszenie o naborze_dz.1.4.2_2020_morskie_1_14_02_2020 Data: 2020-02-25, rozmiar: 255 KB Instrukcja_WoD_1.4.2_2z Data: 2020-02-25, rozmiar: 920 KB Pobierz wszystkie pliki

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.16 „Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny – szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych”.

Załączniki Instrukcja_WoD_1.16_3z Data: 2020-02-17, rozmiar: 981 KB OGŁOSZENIE_1_16_2020_podpisane przez prezesa Data: 2020-02-17, rozmiar: 1 MB Instrukcja_WoD_1.16_3z Data: 2020-02-17, rozmiar: 981 KB Pobierz wszystkie pliki

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę” Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy – zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Załączniki WoD_2.3.2_lit._k_3z_instrukcja Data: 2020-02-10, rozmiar: 586 KB Ogłoszenie 2.3.2z_podpisem _prezesa Data: 2020-02-10, rozmiar: 1 MB Kopia WoD_2.3.2_lit._k_3z Data: 2020-02-10, rozmiar: 1 MB 0221-7-ogłoszenie 2.3_odnawialne źródła energii Data: 2020-02-10, rozmiar: 253 KB Pobierz wszystkie pliki

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej”, w zakresie poddziałania 1.4.2, o którym mowa w art. 44 ust. 6 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej w zakresie budowy, modernizacji lub instalacji stałych lub ruchomych urządzeń służących ochronie i rozwojowi fauny i flory wodnej, w tym ich przygotowanie pod względem naukowym, monitorowanie i ocenę” w zakresie poddziałania 1.4.2, o którym mowa w art. 44 ust. 6 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy – zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Załączniki Kopia WoD_1.4.2_2z Data: 2020-01-31, rozmiar: 1 MB Instrukcja_WoD_1.4.2_2z Data: 2020-01-31, rozmiar: 920 KB 1.4.2_srodladowe_2020 Data: 2020-01-31, rozmiar: 1 MB Pobierz wszystkie pliki

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.7 „Wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów”

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków odofinansowanie w zakresie działania 1.7 „Wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów”. Nabór wniosków o dofinansowanie dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego iopartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Załączniki WoD_1.7_2z Data: 2020-01-20, rozmiar: 3 […]