Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.2 „Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków”

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.2 „Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków”. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza[1] nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.2 „Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków”. Nabór […]

Ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 „Środki dotyczące obrotu”

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 „Środki dotyczące obrotu” w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza[1] nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 „Środki dotyczące obrotu”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu […]

Ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 „Kontrola i egzekwowanie”

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 „Kontrola i egzekwowanie” w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza[1] nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 „Kontrola i egzekwowanie”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki […]

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 6.1 – Zintegrowany Nadzór Morski

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 6.1 „Zintegrowany Nadzór Morski” w ramach Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza[1] nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 6.1 „Zintegrowany Nadzór Morski”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 6. Wspieranie […]

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 6.3 – Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 6.3 „Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego” w ramach Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza[1] nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 6.3 „Poprawa wiedzy na temat stanu środowiska morskiego”. […]

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 – Środki dotyczące obrotu

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 „Środki dotyczące obrotu” w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza[1] nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 „Środki dotyczące obrotu”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu […]

Ruszył nabór o dofinansowanie w zakresie działania 6.2 – Promowanie ochrony środowiska morskiego oraz zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 6.2 „Promowanie ochrony środowiska morskiego i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych” w ramach Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza[i] nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 6.2 „Promowanie ochrony środowiska […]

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 – Kontrola i egzekwowanie

Ogłoszenie o naborze  wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1  „Kontrola i egzekwowanie” Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza[1] nabór wniosków  o dofinansowanie w zakresie działania 3.1  „Kontrola i egzekwowanie”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego  w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania. 5.1 – Plany produkcji i obrotu

Ogłoszenie o naborze  wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.1  „Plany produkcji i obrotu”   Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza[1] nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.1  „Plany produkcji i obrotu”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.   Na co […]

„Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania. „Wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz współpraca regionalna””

Ogłoszenie o naborze  wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.1 „Wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz współpraca regionalna” Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza[1] nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.1 „Wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz współpraca regionalna”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie […]