Komitet Monitorujący Program Operacyjny Ryby 2014-2020

Skład Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”

pobierz plik aktualizacja wrzesień 2019 r.(format .pdf)

pobierz plik aktualizacja wrzesień 2019 r. (format .docx)

Protokoły z posiedzeń Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”

I posiedzenie 22 stycznia 2016 r.

II posiedzenie 21-22 marca 2016 r.

III posiedzenie 11 stycznia 2017 r.

IV posiedzenie 15-16 maja 2017 r.

V posiedzenie 25 września 2017 r.

VI posiedzenie 29 maja 2018 r.

VII posiedzenie 27-28 listopada 2018 r.

VIII posiedzenie 3-4 październik 2019 r

Zarządzenia dotyczące Komitetu Monitorującego:

Zarządzenie nr 4 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”

Zarządzenie nr 15 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”

Zarządzenie nr 18 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”

Zarządzenie nr 19 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”

Zarządzenie nr 27 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”

Uchwały dotyczące regulaminu pracy Komitetu Monitorującego:

Uchwała Nr 8/2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”

Uchwała Nr 47/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”

Uchwała Nr 2/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”

Uchwały dotyczące sprawozdań rocznych z realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”:

2019 rok

Uchwała nr 2/2019 z dnia 21.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji Programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” za rok 2018

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

2018 rok

Uchwała Nr 12/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w roku 2017

Załącznik nr 1

2017 rok

Uchwała Nr 6/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w roku 2016

– Załącznik nr 1

2016 rok

Uchwała Nr 9/2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w latach 2014 i 2015

Uchwała dotycząca zatwierdzenia Sprawozdania Końcowego z realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”

Uchwała Nr 1/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Końcowego z realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Załącznik nr 1

– Załącznik nr 2

– Załącznik nr 3

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” przekazane do Komisji Europejskiej w dniu 31.03.2017 r.

– Załącznnik nr 1-3 z dnia 31.03.2017 r.

– Załacznik nr 4 z dnia 31.03.2017 r.

– Załącznik nr 5 z dnia 31.03.2017 r.

– Notatka z dnia 30.03.2017 r.

Uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zmiany Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020

Uchwała Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”  Nr 3/2019 z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania propozycji zmiany Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020,

– Uchwała Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”  Nr 4 /2019 z dnia 14 listopada  2019 r. w sprawie zaopiniowania propozycji zmiany Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Uchwała Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” Nr 13/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania zmiany Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Załącznik do uchwały nr 1 (DOC)

Załącznik do uchwały nr 4 (PDF)

-Uchwała Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” Nr 1/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zaopiniowania propozycji zmiany Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Załącznik do uchwały (PDF)

– Uchwała Nr 7/2017z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zaopiniowania propozycji zmiany Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020

Załącznik do uchwały (PDF)

Uchwały z zakresu Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy:

2019 rok

Uchwała Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” Nr 1 /2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego z zakresu efektywności energetycznej i łagodzenia skutków zmiany klimatu – inwestycje na statkach rybackich, o których mowa w art. 41 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

2018 rok

Uchwała Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” Nr 2/2018 z dnia 19 maja 2018 r. w sprawie opinii dotyczącej wyrażenia przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zgody, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1267)

– Uchwała Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” Nr 3 /2018 z dnia 19 maja 2018 r.  uchylająca uchwałę Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” Nr 10/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu innowacji, o których mowa w art. 26 i art. 44 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

– Uchwała Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” Nr 4 /2018 z dnia 19 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” Nr 18/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR)  z zakresu zmniejszania oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowania połowów do ochrony gatunków w ramach artykułu 38 oraz artykułu 44 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Uchwała Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” Nr 5/2018 z dnia 19 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” Nr 20/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z ochrony i odbudowy morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemów rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej w ramach artykułu 40 ust. 1 lit. b – g oraz lit. i, oraz artykułu 44 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Uchwała Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” Nr 6/2018 z dnia 19 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” Nr 23/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji  do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu efektywności energetycznej i łagodzenia skutków zmiany klimatu – wymiana lub modernizacja głównych lub dodatkowych silników, o których mowa w art. 41 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Uchwała Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” Nr 7 /2018 z dnia 19 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” Nr 24/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z wartości dodanej, jakości produktów i wykorzystywania niechcianych połowów, o których mowa w art. 42 oraz art. 44 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

2017 rok

– Uchwała Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” Nr 9/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wyrażenia przez Komitet Monitorujący zgody na realizację operacji z zakresu różnicowania i nowych form dochodów w ramach artykułu 30 oraz artykułu 44 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego poza obszarem objętym Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, ale na terytorium Unii Europejskiej,

2016 rok

– Uchwała Nr 10/2016 z dnia 22 marca 2016 r.w sprawie zatwierdzenia propozycji kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu innowacji w ramach artykułu 26 oraz artykułu 44 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

– Uchwała Nr 11/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu propagowania kapitału ludzkiego, tworzenia miejsc pracy i dialogu społecznego w ramach artykułu 29 oraz artykułu 44 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

– Uchwała Nr 12/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu różnicowania i nowych form dochodów w ramach artykułu 30 oraz artykułu 44 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

– Uchwała Nr 13/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa w ramach artykułu 32 oraz artykułu 44 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

– Uchwała Nr 14 /2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej w ramach artykułu 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

– Uchwała Nr 15/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu trwałego zaprzestania działalności połowowej w ramach artykułu 34 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

– Uchwała Nr 16/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu wsparcia na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów w ramach artykułu 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

– Uchwała Nr 17/2016 z dnia 22 marca 2016 r.w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu wsparcia na rzecz opracowania i wdrażania środków ochrony oraz współpracy regionalnej w ramach artykułu 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

– Uchwała Nr 18/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu zmniejszania oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowania połowów do ochrony gatunków w ramach artykułu 38 oraz artykułu 44 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

– Uchwała Nr 19/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu innowacji związanych z ochroną żywych zasobów morza w ramach artykułu 39 oraz artykułu 44 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

– Uchwała Nr 20/2016 z dnia 22 marca 2016 r.w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu ochrony i odbudowy morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemów rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej w ramach artykułu 40 ust. 1 lit. b – g oraz lit. i, oraz artykułu 44 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

– Uchwała Nr 21/2016 z dnia 22 marca 2016 r.w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu ochrony i odbudowy morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemów rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej w ramach artykułu 40 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

– Uchwała Nr 22/2016 z dnia 22 marca 2016 r.w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu ochrony i odbudowania morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemów rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej w ramach artykułu 40 ust. 1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

– Uchwała Nr 23/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu efektywności energetycznej i łagodzenia skutków zmiany klimatu w ramach artykułu 41 ust. 2 oraz artykułu 44 ust. 1 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

– Uchwała Nr 24/2016 z dnia 22 marca 2016 r.w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu wartości dodanej, jakości produktów i wykorzystywania niechcianych połowów w ramach artykułu 42 oraz artykułu 44 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

– Uchwała Nr 25/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu portów rybackich, miejsc wyładunku, giełd rybnych i przystani w ramach art. 43 ust. 1 i 3 oraz artykułu 44 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

– Uchwała Nr 26/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu portów rybackich, miejsc wyładunku, giełd rybnych i przystani w ramach art. 43 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

Uchwały z zakresu Priorytetu 2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy:

2018 rok

Uchwała Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” Nr 8/2018 z dnia 19 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” Nr 28/2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu inwestycje produkcyjne w akwakulturę w ramach artykułu 48 ust. 1 lit. a-d, f-h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Uchwała Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” Nr 9/2018 z dnia 19 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” Nr 29/2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu inwestycje produkcyjne w akwakulturę – efektywne gospodarowanie zasobami, zmniejszenie zużycia wody i chemikaliów, systemy recyrkulacji minimalizujące zużycie wody w ramach artykułu 48 ust. 1 lit. e, i oraz j rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Uchwała Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” Nr 10/2018 z dnia 19 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” Nr 30/2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu inwestycje produkcyjne w akwakulturę – zwiększenie efektywności energetycznej i odnawialne źródła energii w ramach artykułu 48 ust. 1 lit. k rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Uchwała Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” Nr 11 /2018 z dnia 19 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” Nr 33/2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury w ramach artykułu 52 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

2016 rok

– Uchwała Nr 27/2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu innowacji w ramach artykułu 47 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

– Uchwała Nr 28/2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu inwestycje produkcyjne w akwakulturę w ramach artykułu 48 ust. 1 lit. a-d, f-h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

– Uchwała Nr 29/2016 z dnia 21 marca 2016 r.w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu inwestycje produkcyjne w akwakulturę – efektywne gospodarowanie zasobami, zmniejszenie ilości wykorzystywanej wody lub chemikaliów, zamknięte systemy recyrkulacyjne minimalizujące zużycie wody w ramach artykułu 48 ust. 1 lit. e, i, j rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

– Uchwała Nr 30/2016 z dnia 21 marca 2016 r.w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu inwestycji produkcyjnych w akwakulturę – zwiększanie efektywności energetycznej, odnawialne źródła energii w ramach artykułu 48 ust. 1 lit. k rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

– Uchwała Nr 31/2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu usług zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury w ramach artykułu 49 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

– Uchwała Nr 32/2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu propagowanie kapitału ludzkiego i tworzenie sieci kontaktów w ramach artykułu 50 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

– Uchwała Nr 33/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury w ramach artykułu 52 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

– Uchwała Nr 34/2016 z dnia 22 marca 2016 r.w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w ramach artykułu 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

– Uchwała Nr 35/2016z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu ubezpieczenia zasobów akwakultury w ramach artykułu 57 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Uchwały z zakresu Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa:

– Uchwała Nr 36/2016 z dnia 21 marca 2016 r.w sprawie zatwierdzenia propozycji kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu kontroli i egzekwowania w ramach art. 76 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

– Uchwała Nr 37/2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu zbierania danych rybackich w ramach art. 77 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Uchwała z zakresu Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej:

– Uchwała Nr 46/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. zatwierdzająca uchwałę Prekomitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” nr 22/2015 z dnia 24.08.2015 r.

Uchwały z zakresu Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania:

– Uchwała Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” Nr 8/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zmiany kryterium wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu planów produkcji i obrotu w ramach artykułu 66 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego zaakceptowanego Uchwałą Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” Nr 38/2016 z dnia 21 marca 2016 r.,

– Uchwała Nr 38/2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu planów produkcji i obrotu w ramach artykułu 66 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

– Uchwała Nr 39/2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu dopłat do składowania w ramach artykułu 67 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

– Uchwała Nr 40/2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu środków dotyczących obrotu w ramach artykułu 68 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

– Uchwała Nr 41/2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu przetwarzania produktów rybołówstwa i akwakultury w ramach artykułu 69 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

Uchwały z zakresu Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej:

– Uchwała Nr 42/2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu integracji nadzoru morskiego w ramach art. 80 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

– Uchwała Nr 43/2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu propagowania ochrony środowiska morskiego oraz zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych w ramach art. 80 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

– Uchwała Nr 44/2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu poprawy wiedzy na temat stanu środowiska morskiego w ramach art. 80 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

– Uchwała Nr 3/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia propozycji kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu propagowania ochrony środowiska morskiego oraz zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych w ramach art. 80 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

– Uchwała Nr 4/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia propozycji kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu poprawy wiedzy na temat stanu środowiska morskiego w ramach art. 80 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

– Uchwała Nr 5/2017 z dnia 16 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia propozycji kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu propagowania ochrony środowiska morskiego oraz zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych w ramach art. 80 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Uchwały z zakresu Pomocy technicznej:

– Uchwała  Nr 14 /2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia przez Komitet Monitorujący zgody na realizację operacji z zakresu pomocy technicznej z inicjatywy państw członkowskich w ramach artykułu 78 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego poza obszarem objętym Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, ale na terytorium Unii Europejskiej.

– Uchwała Nr 45/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu pomocy technicznej z inicjatywy państw członkowskich w ramach artykułu 78 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

– uchwała nr 1/2016 z dnia 22.01.2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”,

– uchwała nr 2/2016 z dnia 22.01.2016 r. z zakresu planów produkcji i obrotu w ramach artykułu 66 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014

– uchwała nr 3/2016 z dnia 22.01.2016 r. z zakresu dopłat do składowania w ramach artykułu 67 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014

– uchwała nr 4/2016 z dnia 22.01.2016 r. z zakresu środków dotyczących obrotu w ramach artykułu 68 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014

– uchwała nr 5/2016 z dnia 22.01.2016 r. z zakresu przetwarzania produktów rybołówstwa i akwakultury w ramach artykułu 69 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014

– uchwała nr 6/2016 z dnia 22.01.2016 r. z zakresu kontroli i egzekwowania w ramach art. 76 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

– uchwała nr 7/2016 z dnia 22.01.2016 r. z zakresu zbierania danych rybackich w ramach art. 77 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014