Instytucje dla Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020

Instytucja Nazwa Instytucji
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy ds. rybołówstwa, reprezentowany przez Dyrektora Departamentu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Instytucja Certyfikująca Minister właściwy do spraw finansów publicznych, reprezentowany przez Departament Instytucji Płatniczej.
Instytucja Audytowa Szef Krajowej Administracji Skrabowej.
Instytucje Pośredniczące Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Samorządy Województw.