Priorytet 4

Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie działania 4.2 – realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie działania 4.2 – realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność – projekty grantowe Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie działania 4.3 – prowadzone w […]

Pomoc Techniczna

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na podstawie Art. 13 ust. 6 Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem  Europejskiego Funduszu Morskiego ogłasza nabór w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Wnioski o dofinansowanie można składać, od dnia […]

Wzór wniosku o wydanie opinii

Wzór wniosku o wydanie opinii na operację w zakresie działania „Zintegrowany Nadzór Morski” w ramach Priorytetu 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej.