Wzory umów o dofinansowanie

Pliki do pobraniap Priorytet 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy Działanie 1.1 Wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz współpraca regionalna Załącznik nr 3 – Zestawienie rzeczowo-finansowe Załącznik nr 4 – Harmonogram wypłaty zaliczki Działanie 1.2 Zmniejszenie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz […]