Konferencja naukowa pt. „Bałtyk – małe morze, którym trudno zarządzać”.

W dniu 5 października 2016 r., w siedzibie Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego (MIR-PIB) pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyła się Konferencja naukowa pt. „Bałtyk – małe morze, którym trudno zarządzać”. Niniejsza konferencja współfinansowana była w ramach porozumienia nr 12/P-DUN/2016 ześrodków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Gospodarki […]

Wysokość dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia w 2016 r. oraz termin składania wniosków o przyznanie dodatkowych kwot połowowych.

Realizując obowiązek nałożony ustawą z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r., poz. 222), Minister Gospodarki Morskiej iŻeglugi Śródlądowej informuje, że dodatkowe kwoty połowowe następujących gatunków organizmów morskich wynoszą: – kwota połowowa dorszy (podobszary 22-32 Morza Bałtyckiego) – 116 593 kg,– kwota połowowa śledzi (podobszary 22-24 Morza Bałtyckiego) – […]

Międzynarodowa konferencja na temat wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

W dniach 9-10 czerwca 2016 r., w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie, odbyła się konferencja na temat wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytucji zarządzających: Danii, Irlandii, Szwecji, Malty, Estonii, Holandii, Litwy, Łotwy, Słowenii, Finlandii, Cypru i Polski oraz przedstawiciel Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES). Celem spotkania […]

Podział dodatkowych kwot połowowych

W nawiązaniu do Komunikatu z dnia 5 kwietnia br., dotyczącego wysokości dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia w Morzu Bałtyckim, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r., poz. 222) oraz zgodnie […]

Wysokość dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia w 2016 r. oraz termin składania wniosków o przyznanie dodatkowych kwot połowowych

Realizując obowiązek nałożony ustawą z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r., poz. 222), Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że dodatkowe kwoty połowowe następujących gatunków organizmów morskich wynoszą: – kwota połowowa dorszy (podobszary 25-32 Morza Bałtyckiego) – 530 011 kg, – kwota połowowa śledzi (podobszary 22-24 Morza […]