Spotkanie grupy roboczej BALTFISH

29 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie technicznej grupy roboczej BALTFISH pod przewodnictwem Polski. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich państw członkowskich regionu Morza Bałtyckiego oraz Komisji Europejskiej. Głównym tematem obrad była obecna sytuacja obu stad dorsza bałtyckiego. Jest ona powodem do niepokoju, gdyż najnowsze dane naukowe wskazują na zaskakująco niską liczebność nowych roczników stada wschodniego. […]

W sejmowej komisji o problemach polskiego rybołówstwa

W posiedzeniu sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej uczestniczyli przedstawiciele środowisk rybackich, przetwórstwa i hodowli ryb. Marek Gróbarczyk, szef resortu gospodarki morskiej, przybliżył członkom Komisji i gościom główne założenia przygotowywanej strategii dotyczącej rybołówstwa. Wyjaśnił przyczyny niewystarczających kwot połowowych, mówił o katastrofalnej sytuacji dotyczącej zasobów ryb w Bałtyku będącej efektem niewłaściwej polityki Unii Europejskiej przez […]