Wysokość dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia w 2016 r. oraz termin składania wniosków o przyznanie dodatkowych kwot połowowych

Realizując obowiązek nałożony ustawą z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r., poz. 222), Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że dodatkowe kwoty połowowe następujących gatunków organizmów morskich wynoszą:

– kwota połowowa dorszy (podobszary 25-32 Morza Bałtyckiego) – 530 011 kg,

– kwota połowowa śledzi (podobszary 22-24 Morza Bałtyckiego) – 1 538 kg,

– kwota połowowa śledzi (podobszary 25-27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego) – 5 911 816 kg,

– kwota połowowa szprotów (podobszary 22-32 Morza Bałtyckiego) – 1 998 052 kg,

– kwota połowowa łososi (podobszary 22-31 Morza Bałtyckiego) – 137 szt.

Wnioski o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej należy składać do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, naformularzu udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (www.mgm.gov.pl/rybolowstwo/rybolowstwo-morskie/94-wnioski-i-formularze-do-pobrania), w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego komunikatu.