Podział dodatkowych kwot połowowych

W nawiązaniu do Komunikatu z dnia 5 kwietnia br., dotyczącego wysokości dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia w Morzu Bałtyckim, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r., poz. 222) oraz zgodnie […]

Wysokość dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia w 2016 r. oraz termin składania wniosków o przyznanie dodatkowych kwot połowowych

Realizując obowiązek nałożony ustawą z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r., poz. 222), Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że dodatkowe kwoty połowowe następujących gatunków organizmów morskich wynoszą: – kwota połowowa dorszy (podobszary 25-32 Morza Bałtyckiego) – 530 011 kg, – kwota połowowa śledzi (podobszary 22-24 Morza […]