Wysokość dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia w 2017 r. oraz termin składania wniosków o przyznanie dodatkowych kwot połowowych

Realizując obowiązek nałożony ustawą z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r., poz. 222 z późn. zm.), Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że dodatkowe kwoty połowowe następujących gatunków organizmów morskich wynoszą

The Tall Ships Races – zapraszamy na nasze stoisko

Pokazy kulinarne, gigantyczna gra w statki i basen do połowu magnetycznych ryb to tylko część z atrakcji, jakie przygotowało dla gości finału regat Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. MGMiŻŚ zajmie największą kopułę w strefie namiotów sferycznych na Łasztowni. Będzie można uzyskać w nim informacje na temat Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Seminarium nt. zapobiegania na poziomie Unii Europejskiej oraz krajowym nielegalnym, nieuregulowanym i nieraportowanym połowom (IUU)

W dniach 21-24 czerwca br., w Szczecinie oraz Kołobrzegu, odbyło się Seminarium nt. zapobiegania na poziomie Unii Europejskiej oraz krajowym nielegalnym, nieuregulowanym i nieraportowanym połowom (IUU). W ramach seminarium odbyły się szkolenia dotyczące połowów IUU. Tematami szkolenia były: Aktualizacja informacji na temat działań Komisji Europejskiej w zakresie zwalczania IUU w I półroczu 2017 r.; Informacja […]

Porozumienie o współpracy na rzecz Programu Zagospodarowania Dolnej Wisły

W poniedziałek 26 czerwca Jerzy Materna – sekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej brał udział w Gdańsku na Politechnice Gdańskiej w posiedzeniu Konwentu Politechniki Gdańskiej. W spotkaniu brała również udział Dorota Arciszewska-Mielewczyk – przewodnicząca sejmowej komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk […]

Dni Otwarte Funduszy Europejskich już wkrótce

Zapraszamy na Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE) w dniach 18-21 maja 2017 r. DOFE to akcja popularna i o dużym zasięgu. Poprzednia, III edycja, skupiła prawie 1000 wydarzeń, którełącznie odwiedziło około 220 tysięcy uczestników. Ubiegłoroczna edycja zwyciężyła w konkursie European Public Communication Award na najlepszą europejską kampanię publiczną w 2016 roku. Zachęcamy do wzięcia udziału […]

Zaliczki dla beneficjentów Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Beneficjenci Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 mogą już korzystać z zaliczek w ramach realizowania operacji. Umożliwia to nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie warunków itrybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego zudziałem […]

Informacja o możliwości refinansowania kosztów gromadzenia danych z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Zgodnie z art. 77 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r., koszty gromadzenia danych, zarządzania nimi a także ich wykorzystania w sektorze rybołówstwa są możliwe do refinansowania z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich (WPZDR), którego wykonanie, zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 19 […]

Bałtyckie ssaki szkodzą rybakom

Rosnąca populacja fok w Morzu Bałtyckim powoduje coraz większe straty w rybołówstwie. Niezbędne okazuje się wprowadzenie rekompensat dla rybaków oraz mechanizmów ograniczających straty. Sytuacja na polskim morzu Gatunek foki szarej ma się w Bałtyku coraz lepiej. Jednak fakt, który cieszy ekologów, staje się coraz większym problemem dla sektora rybackiego. Największe straty odnotowuje się w Zatoce […]