Dni Otwarte Funduszy Europejskich już wkrótce

Zapraszamy na Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE) w dniach 18-21 maja 2017 r. DOFE to akcja popularna i o dużym zasięgu. Poprzednia, III edycja, skupiła prawie 1000 wydarzeń, którełącznie odwiedziło około 220 tysięcy uczestników. Ubiegłoroczna edycja zwyciężyła w konkursie European Public Communication Award na najlepszą europejską kampanię publiczną w 2016 roku. Zachęcamy do wzięcia udziału […]

Zaliczki dla beneficjentów Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Beneficjenci Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 mogą już korzystać z zaliczek w ramach realizowania operacji. Umożliwia to nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie warunków itrybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego zudziałem […]

Informacja o możliwości refinansowania kosztów gromadzenia danych z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Zgodnie z art. 77 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r., koszty gromadzenia danych, zarządzania nimi a także ich wykorzystania w sektorze rybołówstwa są możliwe do refinansowania z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich (WPZDR), którego wykonanie, zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 19 […]

Bałtyckie ssaki szkodzą rybakom

Rosnąca populacja fok w Morzu Bałtyckim powoduje coraz większe straty w rybołówstwie. Niezbędne okazuje się wprowadzenie rekompensat dla rybaków oraz mechanizmów ograniczających straty. Sytuacja na polskim morzu Gatunek foki szarej ma się w Bałtyku coraz lepiej. Jednak fakt, który cieszy ekologów, staje się coraz większym problemem dla sektora rybackiego. Największe straty odnotowuje się w Zatoce […]

Konferencja naukowa pt. „Bałtyk – małe morze, którym trudno zarządzać”.

W dniu 5 października 2016 r., w siedzibie Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego (MIR-PIB) pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyła się Konferencja naukowa pt. „Bałtyk – małe morze, którym trudno zarządzać”. Niniejsza konferencja współfinansowana była w ramach porozumienia nr 12/P-DUN/2016 ześrodków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Gospodarki […]

Wysokość dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia w 2016 r. oraz termin składania wniosków o przyznanie dodatkowych kwot połowowych.

Realizując obowiązek nałożony ustawą z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r., poz. 222), Minister Gospodarki Morskiej iŻeglugi Śródlądowej informuje, że dodatkowe kwoty połowowe następujących gatunków organizmów morskich wynoszą: – kwota połowowa dorszy (podobszary 22-32 Morza Bałtyckiego) – 116 593 kg,– kwota połowowa śledzi (podobszary 22-24 Morza Bałtyckiego) – […]

Międzynarodowa konferencja na temat wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

W dniach 9-10 czerwca 2016 r., w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie, odbyła się konferencja na temat wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytucji zarządzających: Danii, Irlandii, Szwecji, Malty, Estonii, Holandii, Litwy, Łotwy, Słowenii, Finlandii, Cypru i Polski oraz przedstawiciel Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES). Celem spotkania […]