Wysokość dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia w 2016 r. oraz termin składania wniosków o przyznanie dodatkowych kwot połowowych.

Realizując obowiązek nałożony ustawą z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r., poz. 222), Minister Gospodarki Morskiej iŻeglugi Śródlądowej informuje, że dodatkowe kwoty połowowe następujących gatunków organizmów morskich wynoszą: – kwota połowowa dorszy (podobszary 22-32 Morza Bałtyckiego) – 116 593 kg,– kwota połowowa śledzi (podobszary 22-24 Morza Bałtyckiego) – […]

Międzynarodowa konferencja na temat wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

W dniach 9-10 czerwca 2016 r., w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie, odbyła się konferencja na temat wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytucji zarządzających: Danii, Irlandii, Szwecji, Malty, Estonii, Holandii, Litwy, Łotwy, Słowenii, Finlandii, Cypru i Polski oraz przedstawiciel Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES). Celem spotkania […]

Podział dodatkowych kwot połowowych

W nawiązaniu do Komunikatu z dnia 5 kwietnia br., dotyczącego wysokości dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia w Morzu Bałtyckim, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r., poz. 222) oraz zgodnie […]

Spotkania grup roboczych BALTFISH

W dniach 1-2 czerwca polska prezydencja BALTFISH przeprowadziła 2 spotkania grup roboczych BALTFISH – techniczne i ds. kontroli rybołówstwa. Podczas spotkań kompleksowo omówiono działania projektowane w zakresie środków technicznych wspomagających ochronę stad dorsza, a także wstępnie przedyskutowano doradztwo naukowe Międzynarodowej Rady Badań Morza (International Council for the Exploration of the Seas, ICES) na rok 2017. […]

Warszawa: spotkania Forum i Grupy Wysokiego Szczebla BALTFISH

Spotkania Forum i Grupy Wysokiego Szczebla BALTFISH, pod przewodnictwem Polski, odbyły się 18 i 19 kwietnia w Warszawie. Głównym tematem obrad była coraz bardziej alarmująca sytuacja obu stad dorsza bałtyckiego. W spotkaniach uczestniczyli: reprezentanci rybaków wszystkich państw członkowskich regionu Morza Bałtyckiego, w tym przedstawiciele polskich rybaków, organizacje pozarządowe, a także przedstawiciele administracji oraz Komisji Europejskiej. […]

Wysokość dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia w 2016 r. oraz termin składania wniosków o przyznanie dodatkowych kwot połowowych

Realizując obowiązek nałożony ustawą z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r., poz. 222), Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że dodatkowe kwoty połowowe następujących gatunków organizmów morskich wynoszą: – kwota połowowa dorszy (podobszary 25-32 Morza Bałtyckiego) – 530 011 kg, – kwota połowowa śledzi (podobszary 22-24 Morza […]

Spotkanie z przedstawicielami Związku Producentów Ryb

2 marca br. odbyło się spotkanie Pana Ministra Marka Gróbarczyka z przedstawicielami Związku Producentów Ryb. Głównym tematem obrad była obecna sytuacja stanu polskiej akwakultury i problemy przedsiębiorców reprezentujących tę branżę. W pierwszej części spotkania Pan Krzysztof Karoń, Prezes Związku, przedstawił obecną sytuację polskiej gospodarki karpiowej oraz zarys działalności Związku Producentów Ryb jako uznanej organizacji producenckiej. […]