Szanowni Wnioskodawcy PO „Rybactwo i Morze” uwzględniając sytuację epidemiologiczną, w celu umożliwienia złożenia wniosku o dofinansowanie jak największej liczbie podmiotów zainteresowanych otrzymaniem wsparcia w ramach ogłoszonych naborów, uprzejmie informuję o wydłużeniu terminów następujących naborów:

  Działanie Wydłużenie terminu naboru do 1.4.2 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w zakresie poddziałania 1.4.2, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 Dotyczy naboru od dnia 27.03.2020 r. do […]

BlueInvest Day 2020

Departament Rybołówstwa MGMiŻŚ informuje o mającym miejsce w dniu 4 lutego 2020 r. wydarzeniu pod nazwą BlueInvest Day 2020. Wydarzenie BlueInvest Day 2020 to spotkanie skierowane do osób oraz podmiotów działających w sektorze tzw. „Niebieskiej Gospodarki”. Szczegóły dotyczące niniejszego wydarzenia można znaleźć pod następującym adresem: https://blueinvest2020.converve.io/index.html

Nowe Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” – obowiązujące od 1 października 2019 r.

Mając na uwadze doświadczenia z pierwszego roku obowiązywania zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców, w tym sugestie i uwagi ze strony Beneficjentów Programu oraz instytucji pośredniczących, zostały opracowane zmienione Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, mający na celu zminimalizowanie obciążeń dla Beneficjentów, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązków związanych z promowaniem konkurencyjności. Niniejsze Zasady… […]

Przeprowadzenie Programu badań zasobów ryb na obszarze Zalewu Wiślanego w 2019 roku i na jego podstawie sporządzenie oceny sposobu przydziału uprawnień do połowów podmiotom uprawnionym do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarze Zalewu Wiślanego współfinansowanego ze środków finansowych Programu Operacyjnego „Rybactwo i morze” 2014-2020.

PROGRAM OPERACYJNY „RYBACTWO I MORZE” (PO RYBY 2014-2020) Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej realizuje projekt współfinansowany ze środków finansowych Programu Operacyjnego „Rybactwo i morze” 2014-2020 Tytuł operacji: Ocena sposobu przydziału uprawnień do połowów podmiotom uprawnionym do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarze Zalewu Wiślanego Cel operacji: Zapewnienie równowagi między zdolnością połowową a dostępnymi uprawnieniami do […]

Informacja w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w zakresie działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej”

Informujemy, że w dniu 28 stycznia 2019 r. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w zakresie poddziałania, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i […]

Wysokość dodatkowych kwot połowowych 2018 r.

Wysokość dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia w 2018 r. oraz termin składania wniosków o przyznanie dodatkowych kwot połowowych.