Seminarium nt. zapobiegania na poziomie Unii Europejskiej oraz krajowym nielegalnym, nieuregulowanym i nieraportowanym połowom (IUU)

W dniach 21-24 czerwca br., w Szczecinie oraz Kołobrzegu, odbyło się Seminarium nt. zapobiegania na poziomie Unii Europejskiej oraz krajowym nielegalnym, nieuregulowanym i nieraportowanym połowom (IUU). W ramach seminarium odbyły się szkolenia dotyczące połowów IUU. Tematami szkolenia były: Aktualizacja informacji na temat działań Komisji Europejskiej w zakresie zwalczania IUU w I półroczu 2017 r.; Informacja […]

Porozumienie o współpracy na rzecz Programu Zagospodarowania Dolnej Wisły

W poniedziałek 26 czerwca Jerzy Materna – sekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej brał udział w Gdańsku na Politechnice Gdańskiej w posiedzeniu Konwentu Politechniki Gdańskiej. W spotkaniu brała również udział Dorota Arciszewska-Mielewczyk – przewodnicząca sejmowej komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk […]

Dni Otwarte Funduszy Europejskich już wkrótce

Zapraszamy na Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE) w dniach 18-21 maja 2017 r. DOFE to akcja popularna i o dużym zasięgu. Poprzednia, III edycja, skupiła prawie 1000 wydarzeń, którełącznie odwiedziło około 220 tysięcy uczestników. Ubiegłoroczna edycja zwyciężyła w konkursie European Public Communication Award na najlepszą europejską kampanię publiczną w 2016 roku. Zachęcamy do wzięcia udziału […]

Formularze RRW-19 i RRW-20 już dostępne

Na stronie Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni (MIR) są już dostępne aktualne kwestionariusze statystyczne: RRW-19 i RRW-20. Strona MIR z kwestionariuszami do pobrania: http://mir.gdynia.pl/formularze-rrw/.

Zaliczki dla beneficjentów Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Beneficjenci Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 mogą już korzystać z zaliczek w ramach realizowania operacji. Umożliwia to nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie warunków itrybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego zudziałem […]