OGŁOSZENIE w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Innowacje”

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy w zakresie działania „Innowacje”, o których mowa w art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z […]

OGŁOSZENIE w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza”

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy w zakresie działania „Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza”, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego […]

OGŁOSZENIE w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Trwałe zaprzestanie działalności połowowej” – na realizację operacji dotyczących utraty miejsca pracy na statku rybackim

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy w zakresie działania 1.6 „Trwałe zaprzestanie działalności połowowej”, o którym mowa w art. 34 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady […]

OGŁOSZENIE w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Trwałe zaprzestanie działalności połowowej” – na realizację operacji dotyczących złomowania statku rybackiego oraz przekwalifikowania statku rybackiego

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy w zakresie działania 1.6 „Trwałe zaprzestanie działalności połowowej”, o którym mowa w art. 34 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady […]

OGŁOSZENIE w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Kontrola i egzekwowanie”

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 3 – Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, w zakresie działania 3.1 „Kontrola i egzekwowanie”, na realizację operacji, o których mowa w art. 76 ust. 2 lit. j rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i […]

OGŁOSZENIE w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania w zakresie działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, o którym mowa w art. 69 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 […]

OGŁOSZENIE w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, w zakresie działania „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”, w zakresie poddziałania, o których mowa w art. 48 ust. 1 […]

Dni Otwarte Funduszy Europejskich już wkrótce

Zapraszamy na Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE) w dniach 18-21 maja 2017 r. DOFE to akcja popularna i o dużym zasięgu. Poprzednia, III edycja, skupiła prawie 1000 wydarzeń, którełącznie odwiedziło około 220 tysięcy uczestników. Ubiegłoroczna edycja zwyciężyła w konkursie European Public Communication Award na najlepszą europejską kampanię publiczną w 2016 roku. Zachęcamy do wzięcia udziału […]

Priorytet 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” – działania prowadzone w ramach współpracy

Formularz wniosku o dofinansowanie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Wzór umowy o dofinansowanie Załącznik nr. 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji Załącznik nr. 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczki Załącznik nr. 3 do umowy o dofinansowanie- wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki Załącznik nr. 4 do umowy o dofinansowanie- harmonogram działań informacyjnych, […]