Kontakt dla mediów

Biuro Prasowe tel.: +48 22 583 86 60 e-mail: media@mgm.gov.pl Powyższy adres e-mail oraz numery telefonów są przeznaczone wyłącznie dla przedstawicieli mediów.

Sekretariaty Ministerstwa

Sekretariat Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka tel.: +48 22 583 85 00 fax: +48 22 583 85 01 e-mail: SekretariatMGrobarczyka@mgm.gov.pl Sekretariat Sekretarza Stanu Jerzego Materny tel.: +48 22 583 85 20 fax: +48 22 583 85 21 e-mail: SekretariatJMaterny@mgm.gov.pl Sekretariat Podsekretarza Stanu Grzegorza Witkowskiego tel.: +48 22 583 85 10 fax: +48 […]

Dostęp do informacji publicznej

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Informacje publiczne udostępniamy w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.). W przypadku, gdy nie znajdziesz potrzebnej informacji w BIP lub centralnym repozytorium informacji publicznej, udostępniamy ją na wniosek. Wniosek możesz: przesłać listownie na adres:Ministerstwo […]