Departament Edukacji Morskiej (DEM)

Dane kierownictwa

Dyrektor: Janusz Karp

Dane kontaktowe

tel.: +48 22 583 86 40
fax: +48 22 583 86 41

e-mail: SekretariatDEM@mgm.gov.pl

Zadania

1. Departament Edukacji Morskiej odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie tworzenia polityki systemu kształcenia i podnoszenia jakości nauczania.

2. W szczególności Departament prowadzi sprawy w zakresie:
1) kształcenia i kwalifikacji morskich oraz w żegludze śródlądowej;
2) promocji zawodów morskich, w koordynacji z Biurem Ministra;
3) współudziału w zakresie tworzenia polityki wykorzystania badań naukowych i prac rozwojowych.

3. Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:
1) Akademią Morską w Szczecinie;
2) Akademią Morską w Gdyni;
3) morskimi jednostkami edukacyjnymi w zakresie szkolenia członków załóg statków morskich oraz zgodności z przepisami Konwencji STCW;
4) Instytutem Morskim w Gdańsku;
5) szkołami ponadgimnazjalnymi.

4. Departament prowadzi obsługę Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej.