Biuro Prasowe (BP)

Dane kontaktowe: tel.: +48 22 583 86 60 e-mail: SekretariatBP@mgm.gov.pl Zadania 1. Biuro Prasowe odpowiada za realizację – we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi – polityki informacyjnej resortu. 2. Do zadań Biura należy w szczególności: 1) koordynacja współpracy z mediami; 2) tworzenie polityki promocyjnej; 3) koordynacja udostępniania informacji publicznej z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla Biura […]

Biuro Ministra (BM)

Dane kierownictwa Dyrektor: Katarzyna Figlewicz Zastępca Dyrektora: Paweł Jabłoński Dane kontaktowe tel.: +48 22 583 86 70 fax: +48 22 583 86 71 e-mail: SekretariatBM@mgm.gov.pl Informacja dla Obywatela tel. 222 500 147 (Resortowa infolinia MGMiŻŚ) tel. 222 500 115 (Informacja dla Obywatela w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów) Zadania 1. Biuro Ministra odpowiada za organizacyjne wspomaganie Ministra […]

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego (BK)

Dane kierownictwa Dyrektor: Beata Orlik Dane kontaktowe tel.: +48 22 583 88 90e-mail: SekretariatBK@mgm.gov.pl Zadania 1. Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego odpowiada za realizację zadań związanych z kontrolą i audytem wewnętrznym. 2. Do zadań Biura należy w szczególności:1) prowadzenie kontroli planowych i doraźnych komórek organizacyjnych;2) prowadzenie kontroli:a) organów lub jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez […]

Biuro Dyrektora Generalnego (BDG)

Dane kierownictwa Dyrektor: Anna PawłowskaZastępca: Anna SkibińskaZastępca: Patrycja Szpak Dane kontaktowe tel.: +48 22 583 88 20fax: +48 22 583 88 21e-mail: SekretariatBDG@mgm.gov.pl Zadania 1. Biuro Dyrektora Generalnego zapewnia ciągłość funkcjonowania Ministerstwa, w tym odpowiada za realizację budżetu dla części budżetu państwa: 21 – Gospodarka morska, 62 – Rybołówstwo i 69 – Żegluga śródlądowa. Ponadto […]

Departament Żeglugi Śródlądowej (DZS)

Dane kierownictwa Dyrektor: Monika Niemiec-Butryn Zastępca: Przemysław Daca Dane kontaktowe tel.: +48 22 583 85 50 fax: +48 22 583 85 51e-mail: SekretariatDZS@mgm.gov.pl Zadania 1. Departament Żeglugi Śródlądowej odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie żeglugi śródlądowej. 2. Do zadań Departamentu należy w szczególnościprowadzenie spraw:1) funkcjonowania oraz rozwoju śródlądowych dróg wodnych w zakresie żeglugi śródlądowej;2) bezpieczeństwa […]

Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM)

Dane kierownictwa Dyrektor Departamentu: Michał Wójcik Dane kontaktowe tel.: +48 22 583 88 80 e-mail: SekretariatDWM@mgm.gov.pl Zadania 1. Departament Współpracy Międzynarodowej odpowiada za wykorzystanie współpracy międzynarodowej, w tym zwłaszcza w ramach UE, dla realizacji strategii rozwoju kraju oraz efektywnego zarządzania FE. Ponadto Departament odpowiada za koordynację spraw wynikających z członkostwa Polski w UE. 2. Do […]

Departament Rybołówstwa (DR)

Dane kierownictwa Dyrektor: Janusz WronaZastępca: Marta Rabczyńska – KapcińskaZastępca: Kamil Wojnar Dane kontaktowe tel.: +48 22 583-8900fax: +48 22 583-8901e-mail: SekretariatDR@mgm.gov.pl Zadania 1. Departament Rybołówstwa realizuje zadania Ministra dotyczące uczestnictwa we Wspólnej Polityce Rybackiej, rozwoju rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego, akwakultury i rynku rybnego oraz odpowiada za realizację zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji […]

Departament Prawny (DP)

Dane kierownictwa Dyrektor Departamentu Prawnego: Bartosz Szczurowski Dane kontaktowe tel.: +48 22 583 86 10fax: +48 22 583 86 11e-mail: SekretariatDP@mgm.gov.pl Zadania 1. Departament Prawny odpowiada za obsługę prawną Ministra w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej – gospodarka morska, rybołówstwo i żegluga śródlądowa. 2. Do zadań Departamentu należą w szczególności:1) koordynacja procesu legislacyjnego i […]

Departament Nadzoru Właścicielskiego (DNW)

Dane kierownictwa Dyrektor: Maria Skubniewska Dane kontaktowe tel.: +48 22 583 86 30fax: +48 22 583 86 31e-mail: SekretariatDNW@mgm.gov.pl Zadania 1. Departament Nadzoru Właścicielskiego odpowiada za wykonywanie praw majątkowych i osobistych Skarbu Państwa w odniesieniu do nadzorowanych podmiotów. 2. Do zadań Departamentu należą w szczególności:1) nadzór nad przedsiębiorstwami państwowymi, dla których Minister Skarbu Państwa jest […]

Departament Gospodarki Morskiej (DGM)

Dane kierownictwa Dyrektor: Katarzyna Krzywda Zastępca: Paweł Krężel Dane kontaktowe tel.: +48 22 583 85 70 fax: +48 22 583 85 71 e-mail: SekretariatDGM@mgm.gov.pl Zadania 1. Departament Gospodarki Morskiej odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie gospodarki morskiej. 2. Do zadań Departamentu należy w szczególności: 1) opracowywanie założeń i kierunków rozwoju transportu morskiego oraz infrastruktury portowej […]