O Marynarce Wojennej w świetle Konstytucji i Traktatu

Wiceminister Krzysztof Kozłowski z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podczas dzisiejszego Forum Bezpieczeństwa Państwa zorganizowanym w warszawskim hotelu Novotel w jednym z wystąpień otwierających Forum mówił o „Marynarce Wojennej w świetle Konstytucji oraz Traktatu Północnoatlantyckiego”. Wielogodzinna sesja zgromadziła m.in. przedstawicieli MON, merytorycznych komisji sejmowych, Marynarki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej, ekspertów. Referenci w swoich wystąpieniach […]

Minister przyjął zaproszenie ambasadora do Islandii

Marek Gróbarczyk, minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej spotkał się dziś z Gunnarem Snorri Gunnarssonem, ambasadorem Islandii w Polsce. Rozmówcy podkreślili bardzo pozytywne relacje polsko-islandzkie oraz dyskutowali nad możliwymi obszarami współpracy bilateralnej. Z uwagi na znaczny udział rybołówstwa w gospodarce Islandii dla obu stron korzystna może być wymiana doświadczeń na tym polu. Poruszano kwestie popularyzacji […]

MGMiŻŚ i MON – współpraca, przemysł stoczniowy

Wczoraj spotkali się przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwa Obrony Narodowej. Szefowie resortów rozważali możliwości lokowania zamówień Marynarki Wojennej w polskich stoczniach. – Wczorajsze rozmowy to początek spotkań mających na celu realizację przedsięwzięć przemysłu zbrojeniowego poprzez aktywizację polskich stoczni – podkreślił Marek Gróbarczyk, minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Nowy skład Rady Ministrów

fot. pis.org.pl Prezydent RP Andrzej Duda 16 listopada 2015 r. powołał nowy skład Rady Ministrów pod przewodnictwem premier Beaty Szydło.Funkcję Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej objął Marek Gróbarczyk.