Program rozwoju polskich śródlądowych dróg wodnych – konferencja – 9-02-16

Konferencja: O Programie rozwoju polskich śródlądowych dróg wodnych Pod patronatem Ministra Marka Gróbarczyka w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbędzie się dzisiaj konferencja dotycząca założeń programu rozwoju polskich śródlądowych dróg wodnych. Dokument pod takim tytułem będzie uzupełnieniem Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030). W trakcie konferencji prezentowana będzie wstępna […]

Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku 3 lutego 2016 roku ogłosił konkurs na wyłonienie partnera do realizacji projektu pn.”Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej” w ramach planowanego zgłoszenia do naboru otwartego do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oś II „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Pełna informacja dotycząca warunków udziału […]

Pogłębienie toru Szczecin-Świnoujście jest zabezpieczone

– Urząd Morski w Szczecinie otrzyma fundusze na bieżące utrzymanie toru wodnego Szczecin – Świnoujście – uspokaja Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dementując medialne doniesienia.W budżecie przygotowanym przez poprzedni rząd nie było zabezpieczonych pieniędzy na wiele przedsięwzięć – przyznał minister. – Część funduszy udało się wygospodarować w ramach poprawek do budżetu. Jeśli […]

Ambasador Wlk. Brytanii i minister MGMiŻŚ o współpracy

Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej spotkał się dziś z Panem Robinem Barnettem, Ambasadorem Wielkiej Brytanii w Polsce.Rozmówcy nawiązali do ostatniej wizyty brytyjskiego premiera Davida Camerona w Polsce w grudniu ubiegłego roku, podkreślając zbieżne w wielu miejscach interesy obu krajów. Pan Ambasador zaznaczył, że w interesie całej Unii Europejskiej jest dążenie państw członkowskich […]

Program „Rybactwo i Morze” – inauguracja komitetu monitorującego

Pierwsze   posiedzenie   Komitetu   Monitorującego   Program   Operacyjny   „Rybactwo  i Morze” w 22 stycznia br. otworzył jego przewodniczący, Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W posiedzeniu Komitetu wzięli udział przedstawiciele sektora rybackiego, nauki oraz administracji rządowej i samorządowej. Podczas I posiedzenia Komitet Monitorujący przyjął swój Regulamin pracy oraz podjął uchwały w sprawie zatwierdzenia propozycji kryteriów […]

Popyt i podaż na Odrzańskiej Drodze Wodnej

O gospodarczym potencjale Odry, w kontekście planowanych na niej inwestycji – rozmawiano w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście w ramach wizyty Jerzego Materny, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, 22 stycznia br. w Szczecinie. W dyskusji, oprócz przedstawicieli Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, uczestniczyli m.in. Jan Stasiak i Zbigniew Antonowicz […]

Karmenu Vella: Bałtyk jest naszym priorytetem!

O odejściu od centralizacji, większych kompetencjach państw basenu Morza Bałtyckiego zwłaszcza przy dzieleniu funduszy rozmawiali wczoraj w Warszawie unijny komisarz Karmenu Vella i przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Komisarz zadeklarował zwiększenie kontroli połowów przemysłowych na Bałtyku. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk przyznał, iż regionalizacja to właściwy kierunek polityki unijnej. Oznacza […]

Rada Nadzorcza odwołała członków ZMPSiŚ

Rada Nadzorcza Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście na dzisiejszym posiedzeniu odwołała zarząd spółki. Do czasu rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego, które wyłoni nowy skład, obowiązki zarządu powierzono Igorowi Frydrykiewiczowi, członkowi Rady Nadzorczej ZMPSiŚ.Rozstrzygnięcie wspomnianego postępowania i wyłonienie składu nowego zarządu spółki ma nastąpić do 16 lutego br.Powodem odwołania zarządu przez Radę Nadzorczą była krytyczna ocena jego […]

Szczecin – debata o sytuacji w przemyśle stoczniowym

Jednym z głównych tematów reaktywowanej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Szczecinie była sytuacja w przemyśle stoczniowym. W debacie uczestniczył m.in. Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.Radaskupiaprzedstawicielistronyspołecznej,przedsiębiorców,samorządowców. W otwartym spotkaniu w Sali Rycerskiej urzędu wojewody zachodniopomorskiego uczestniczyli także parlamentarzyści, lokalni politycy.Szef resortu MGMiŻŚ przypomniał, iż rząd otrzymał już główne złożenia przygotowywanego projektu ustawy stoczniowej. […]

O akwakulturze i problemach producentów

Marek Gróbarczyk  Minister  Gospodarki  Morskiej  i  Żeglugi  Śródlądowej  spotkał  się  z przedstawicielami Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa. Głównym tematem była akwakultura i problemy przedsiębiorców reprezentujących tę branżę. Jacek Juchniewicz, prezes SPRŁ poinformował, iż Stowarzyszenia skupia skupiamy 120 członków, profesjonalnych hodowców ryb, reprezentujących 65 gospodarstw. Jest członkiem Europejskiej Federacji Producentów Akwakultury. Prezes podkreślając […]