Holendrzy chcą służyć doświadczeniem w żegludze śródlądowej

Paweł Brzezicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) spotkał się z dziś z Adriaanem Palmem, Chargé d’affaires, Szefem Działu Politycznego Ambasady Królestwa Niderlandów.Strona holenderska jest zainteresowana priorytetami nowego resortu oraz potencjalnymi obszarami współpracy polsko-holenderskiej w przyszłości.Pierwszą omawianą kwestią był rozwój żeglugi śródlądowej w Polsce. – Chcemy doprowadzić Odrę do IV klasy […]

Wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji GMiŻŚ

Posiedzenie wyjazdowe sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbędzie się 22 lutego, w Urzędzie Morskim w Gdyni, przy ul. Bernarda Chrzanowskiego 10. Agenda spotkania: Godz. 10:00-11:30 – Stocznie w Gdyni i w Gdańsku, problemy i perspektywy rozwoju. Godz. 11:30-12:30 – Porty wschodniego wybrzeża, zaniedbania i najpilniejsze plany inwestycyjne, problem z dostępnością od strony lądu. […]

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście w nowym składzie

W zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym, mającym wyłonić nowy skład ZMPSiŚ, funkcję prezesa spółki powierzono Dariuszowi Słaboszewskiemu, dotychczasowemu prezesowi Żeglugi Szczecińskiej. Wiceprezesem odpowiedzialnym za infrastrukturę został Kazimierz Drzazga, radny i wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.Nie wyłoniono drugiego wiceprezesa, który ma być odpowiedzialny za rozwój spółki. Ma być wyłoniony w kolejnym postępowaniu kwalifikacyjnym. Jego nazwisko powinniśmy poznać do końca […]

O rybołówstwie w Brukseli

Posiedzeniu Rady UE ds. Rybołówstwa i Rolnictwa w Brukseli przewodniczyła prezydencja oraz komisarz Karmenu Vella – Przedmiotem obrad było m.in. omówienie planu prac prezydencji związanych z rybołówstwem na pierwszą połowę 2016 r. oraz dyskusja nad projektem PE i Rady w sprawie zrównoważonego zarządzania zewnętrznymi flotami rybackimi – informuje Krzysztof Kozłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki […]

Posiedzenie Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

W dzisiejszych rozmowach w Brukseli z ramienia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej udział bierze Krzysztof Kozłowski, Podsekretarz Stanu. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentuje szef tego resortu Krzysztof Jurgiel. Ministrów wspierają eksperci obu resortów.Wśród tematów obejmujących rybołówstwo poruszane będą m.in. kwestie dotyczące limitów i licencji połowowych poza wodami unijnymi, czy też sprawy przeflagowywania statków […]

Uroczystości rocznicowe zaślubin Polski z morzem

Miniony tydzień upłynął pod znakiem uroczystości związanych z 96. rocznicą zaślubin Polski z morzem. Obchody rozpoczęły się w Pucku, z udziałem Andrzeja Dudy, prezydenta RP, w miejscu, w którym 10 lutego 1920 roku generał Józef Haller dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim, potwierdzając wykonanie jednego z punktów postanowień Traktatu wersalskiego. Traktat przyznawał Polsce 140 […]

Zmiany w Urzędzie Morskim w Gdyni

Od 12 lutego br. funkcję dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni sprawuje inż. kpt. ż.w. Tadeusz Hatalski. Został powołany na to stanowisko przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Zastąpił dotychczasowego dyrektora tego urzędu, dr inż. kpt. ż.w. Andrzeja Królikowskiego.Biuro Prasowe MGMiŻŚ

Komisja – ochrona brzegów morskich

Z prac Komisji: O ochronie brzegów morskich ProgramochronybrzegówmorskichBałtykubyłgłównymtematemobradsejmowejKomisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W pracach Komisji uczestniczył m.in. Podsekretarz Stanu w MGMiŻŚ Paweł Brzezicki.Przedstawicieleurzędówmorskich w Gdyni,SłupskuiSzczecinieprzybliżyliczłonkomKomisjiinwestycjezrealizowanewrokuubiegłym i kontynuowane obecnie. Mówili też o zadaniach planowanych na ten rok.Gros ubiegłorocznych działań dotyczyło wzmocnienia brzegów, zasilania nadmorskich plaż. Prace takie wykonywane były m.in. na półwyspie Helskim, w Kątach […]

Czechy będą wspierać realizację korytarza Dunaj-Odra-Łaba

Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej spotkał się z Jakubem Karfikiem, Ambasadorem Republiki Czeskiej w Polsce.Rozmówcy podkreślili konieczność polepszenia dostępności do polskich portów dla partnerów z Czech. Akcentowali chęć wsparcia transportu ekologicznego, w który doskonale wpisuje się żegluga śródlądowa.W tym kontekście kluczowe znaczenie dla rozwoju polsko-czeskiej współpracy ma przywrócenie żeglowności na Odrze.– Polski […]

Konferencja: Nowy etap w żegludze śródlądowej

Jeśli chodzi o branżę żeglugi śródlądowej otwieramy nowy etap – podkreślił Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej otwierając konferencję dotyczącą rozwoju polskich śródlądowych dróg wodnych. Minister zwrócił uwagę na dwa ważne aspekty: prawny i międzynarodowy.– Trzeba uporządkować bardzo wiele spraw formalno-prawnych dotyczących żeglugi śródlądowej. Istotna tu będzie współpraca między resortami – wyjaśnił Marek […]