UM Słupsk: Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na partnera Administracji Morskiej w realizacji projektu pn. „Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej” w ramach naboru otwartego do PO PC, os II „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” wybrano firmę OPEGIEKA Sp. z o.o. z […]

Jest projekt ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i produkcji komplementarnej

Jest projekt ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i produkcji komplementarnejMinisterstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przygotowało projekt aktywizacji przemysłu okrętowego i produkcji komplementarnej. Szczegóły tego dokumentu zostaną zaprezentowane opinii publicznej w najbliższym czasie podczas konferencji zorganizowanej w Szczecinie.Po prezentacji projektu ustawy rozpocznie się etap konsultacji społecznych i międzyresortowych. Biuro prasowe MGMiŻŚ

Zmiany w Urzędzie Morskim w Słupsku

Podsekretarz Stanu Krzysztof Kozłowski w imieniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podziękował dzisiaj za dotychczasową działalność Tomaszowi Bobinowi, dyrektorowi Urzędu Morskiego w Słupsku powołując na to stanowisko kpt. ż.w. Włodzimierza Kotuniaka. Biuro prasowe MGMiŻŚ

Powstanie strategiczna koncepcja bezpieczeństwa morskiego RP

Z inicjatywy Biura Bezpieczeństwa Narodowego swoje prace zainaugurował zespół, który przygotuje Strategiczną Koncepcję Bezpieczeństwa Morskiego RP. Krzysztof Kozłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej uczestniczący w konferencji inaugurującej prace zespołu zauważył, iż po raz pierwszy w historii zostanie wypracowana taka koncepcja. – To krok milowy, ponieważ dokument który powstanie będzie miał kolosalne […]

Potrzebne zmiany przepisów dotyczących żeglarstwa rekreacyjnego

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zapowiada zmiany przepisów w obszarze żeglarstwa rekreacyjnego.– Po serii spotkań z przedstawicielami tej formy wypoczynku i sugestii płynących z tego środowiska wynika, iż jest potrzeba zmian obowiązujących przepisów, które są zbyt restrykcyjne i hamują rozwój tej branży – wyjaśnia szef resortu Marek Gróbarczyk.Minister zapowiada, iż w najbliższym czasie zostanie […]

W sejmowej Komisji GMiŻŚ: o problemach polskiego rybołówstwa

Przewodnicząca sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Dorota Arciszewska-Mielewczyk otwierając posiedzenie poinformowała, iż w obradach uczestniczą przedstawiciele środowisk rybackich, przetwórstwa i hodowli ryb.Marek Gróbarczyk, szef resortu MGMiŻŚ przybliżył członkom Komisji i gościom główne założenia przygotowywanej strategii dotyczącej rybołówstwa. Wyjaśnił przyczyny niewystarczających kwot połowowych, mówił o katastrofalnej sytuacji dotyczącej zasobów ryb w Bałtyku będącej efektem […]

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej obradowała w Gdyni

Problemy stoczni w Gdyni i Gdańsku, perspektywy ich rozwoju, kwestie dostępności do portów wschodniego wybrzeża od strony lądu oraz plany budowy kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną – to były główne tematy, którymi zajmowali się członkowie sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na wyjazdowym posiedzeniu w Gdyni. W obradach uczestniczyli szefowie tego resortu, Ministerstwa Infrastruktury […]

Resort i przedsiębiorcy: o aktywizacji przemysłu stoczniowego

Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej spotkali się przedsiębiorcami szeroko rozumianej branży stoczniowej.Jerzy Czuczman, dyrektor Związku Pracodawców Forum Okrętowego skupiającego ponad 60 firm przedstawił sytuacje w sektorze prywatnym. Podkreślał znaczenie naszych firm, biur projektowych, poziom inżynieryjny, specjalizacje w produkcji stoczniowej i obszarze offshorowym. Zwrócił uwagę, iż co drugi statek budowany na świecie jest wyposażany […]

O planach inwestycji w polskich stoczniach

W resorcie MGMiŻŚ spotkali się dzisiaj przedstawiciele przemysłu stoczniowego, rządu, grup działających w branży. Tematem spotkania była m.in. współpraca dotycząca przedsięwzięć Marynarki Wojennej RP w kontekście aktywizacji polskich stoczni. Biuro prasowe MGMiŻŚ

Czesi zainteresowani żeglownością Odry

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk oraz Sekretarz Stanu Jerzy Materna, odpowiedzialny za żeglugę w tym resorcie spotkali się z delegacją Republiki Czeskiej. Wśród gości byliPetr Forman – doradca Prezydenta Czech, Pavel Santarius ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Regionu Moraw oraz Petr Maryška z Ambasady Czech. Spotkanie dotyczyło spraw żeglugi śródlądowej. Marek Gróbarczyk […]