Gdynia: o polityce morskiej z udziałem przedstawicieli firm, uczelni, instytutów i administracji

Polska gospodarka morska nie będzie czarną dziurą w przestrzeni światowej gospodarki morskiej – taką konkluzją zakończyła się konferencja naukowa Polityka Morska, która odbyła się 14 marca w Akademii Morskiej w Gdyni. Jednym z założeń jest powstanie interdyscyplinarnego Morskiego Think Tank, który będzie wspierał wszelkie działania na rzecz umacniania Polski Morskiej. W sesji plenarnej konferencji i […]

Bruksela: Na Radzie AGRIFISH o zarządzaniu umowami partnerstwa w sprawie połowów

Krzysztof Kozłowski, podsekretarz stanu w MGMiŻŚ uczestniczył w Radzie UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. W części dotyczącej rybołówstwa przedmiotem obrad były Konkluzje na temat tzw. Specjalnego Sprawozdania Trybunału Obrachunkowego pt. „Czy Komisja dobrze zarządza umowami o partnerstwie w sprawie połowów?”. – Poparliśmy Konkluzje Rady, wedle których Komisja dobrze zarządza przedmiotowymi umowami – informuje Krzysztof Kozłowski. […]

Konferencja: Prezentacja projektu ustawy stoczniowej

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przygotowało w ciągu 3 miesięcy projekt ustawy, której celem jest rewitalizacja przemysłu stoczniowego w Polsce.– Dzisiaj dokument prezentujemy opinii publicznej – podkreśla minister Marek Gróbarczyk, szef resortu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. – Projekt jest po wstępnych konsultacjach. Właśnie przekazujemy go do dalszych konsultacji […]

Kołobrzeg: Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta z Ministrem Markiem Gróbarczykiem

Radni kołobrzeskiego samorządu zaprosili Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, na nadzwyczajną sesję poświęconą kwestiom związanym z funkcjonowaniem portów, rybołówstwem, infrastrukturą itd. Do gospodarki morskiej rajcy Kołobrzegu podchodzą bardzo poważnie. W tej kadencji Radni Rady Miejskiej powołali Komisję Morską. Marek Gróbarczyk w swoim wystąpieniu mówił o możliwościach środkowego wybrzeża i potencjale portowym Kołobrzegu i Darłowa. […]

Transport Week 2016: o rozwoju żeglugi śródlądowej i portów w Sopocie

„Rozwój żeglugi śródlądowej w Polsce” to tytuł i motyw przewodni zakończonej sesji zorganizowanej przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, w ramach trzydniowej międzynarodowej konferencji TRANSPORT WEEK 2016, odbywającej się w Sopocie.W konferencji uczestniczył Paweł Brzezicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W swoim wystąpieniu poruszył m.in. temat giełdy transportu intermodalnego. – Jej utworzenie […]

Konferencja prasowa: Prezentacja projektu ustawy stoczniowej w Szczecinie

W najbliższy poniedziałek, 14 marca, w Szczecinie kierownictwo Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprezentuje dziennikarzom projekt Ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych. Obecni będą m.in. Marek Gróbarczyk, szef resortu, Paweł Brzezicki, Podsekretarz Stanu w MGMiŻŚ oraz Paweł Szałamacha, Minister Finansów.Konferencja rozpocznie się o godz. 11 w historycznym miejscu – świetlicy na terenie […]

Krzysztof Kozłowski, Podsekretarz Stanu MGMiŻŚ Gościem Radia Bałtyk

Podsekretarz Stanu słuchaczom Radia Koszalin przybliżył priorytety nowo powstałego Ministerstwa Gospodarki Morskiej. Poruszał m.in. kwestie związane z przygotowanym właśnie do konsultacji społecznych i międzyresortowych projektem ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i produkcji komplementarnej, przybliżył problemy polskiego rybołówstwa, żeglugi, szkolnictwa morskiego.– Celem przygotowanej przez MGMiŻŚ ustawy jest odbudowanie przemysłu stoczniowego, tej wielkiej i pięknej gałęzi polskiego […]

Porozumienie: Gruzja i Polska honorują wzajemnie kwalifikacje marynarzy

Krzysztof Kozłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej parafował porozumienie z Gruzją dotyczące honorowania międzynarodowych uprawnień dla marynarzy obu krajów. Dokument jest efektem rozmów przedstawicieli administracji morskich tych krajów.– To bardzo istotny krok w odbudowie współpracy i na rzecz polskich przedsiębiorstw armatorskich, które będą mogły korzystać z kwalifikacji zagranicznych marynarzy – podkreśla […]

Przywrócenie Żeglowności na Odrzańskiej Drodze Wodnej

Kolejna konferencja poświęcona żegludze tym razem odbyła się we Wrocławiu z inicjatywy wojewody dolnośląskiego Pawła Hreniaka. Uczestniczyli w niej między innymi Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz europoseł Ryszard Legutko.Konferencja odbyła się pod wymownym tytułem: „Przywrócenie Żeglowności na Odrzańskiej Drodze Wodnej – stan przygotowań”.Szef resortu MGMiŻŚ podkreślając wagę konferencji przyznał, iż tego […]

Podnieśli bandery na „Strażaku-26” i „Hydrografie-4”

W szczecińskim porcie odbyła się uroczystość podniesienia bandery na jednostkach „Strażak-26” oraz „Hydrograf-4”. W trakcie uroczystości „Strażak-26” został ochrzczony. Matką chrzestną statku została Zyta Żmurkiewicz, małżonka Prezydenta Świnoujścia.W uroczystościach uczestniczyli m.in. m.in. Paweł Brzezicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Piotr Jania Wojewoda Zachodniopomorski, Teresa Kalina, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezydent […]