Ambasador Wlk. Brytanii i minister MGMiŻŚ o współpracy

Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej spotkał się dziś z Panem Robinem Barnettem, Ambasadorem Wielkiej Brytanii w Polsce.Rozmówcy nawiązali do ostatniej wizyty brytyjskiego premiera Davida Camerona w Polsce w grudniu ubiegłego roku, podkreślając zbieżne w wielu miejscach interesy obu krajów. Pan Ambasador zaznaczył, że w interesie całej Unii Europejskiej jest dążenie państw członkowskich […]

Program „Rybactwo i Morze” – inauguracja komitetu monitorującego

Pierwsze   posiedzenie   Komitetu   Monitorującego   Program   Operacyjny   „Rybactwo  i Morze” w 22 stycznia br. otworzył jego przewodniczący, Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W posiedzeniu Komitetu wzięli udział przedstawiciele sektora rybackiego, nauki oraz administracji rządowej i samorządowej. Podczas I posiedzenia Komitet Monitorujący przyjął swój Regulamin pracy oraz podjął uchwały w sprawie zatwierdzenia propozycji kryteriów […]

Popyt i podaż na Odrzańskiej Drodze Wodnej

O gospodarczym potencjale Odry, w kontekście planowanych na niej inwestycji – rozmawiano w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście w ramach wizyty Jerzego Materny, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, 22 stycznia br. w Szczecinie. W dyskusji, oprócz przedstawicieli Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, uczestniczyli m.in. Jan Stasiak i Zbigniew Antonowicz […]

Karmenu Vella: Bałtyk jest naszym priorytetem!

O odejściu od centralizacji, większych kompetencjach państw basenu Morza Bałtyckiego zwłaszcza przy dzieleniu funduszy rozmawiali wczoraj w Warszawie unijny komisarz Karmenu Vella i przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Komisarz zadeklarował zwiększenie kontroli połowów przemysłowych na Bałtyku. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk przyznał, iż regionalizacja to właściwy kierunek polityki unijnej. Oznacza […]

Rada Nadzorcza odwołała członków ZMPSiŚ

Rada Nadzorcza Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście na dzisiejszym posiedzeniu odwołała zarząd spółki. Do czasu rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego, które wyłoni nowy skład, obowiązki zarządu powierzono Igorowi Frydrykiewiczowi, członkowi Rady Nadzorczej ZMPSiŚ.Rozstrzygnięcie wspomnianego postępowania i wyłonienie składu nowego zarządu spółki ma nastąpić do 16 lutego br.Powodem odwołania zarządu przez Radę Nadzorczą była krytyczna ocena jego […]

Szczecin – debata o sytuacji w przemyśle stoczniowym

Jednym z głównych tematów reaktywowanej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Szczecinie była sytuacja w przemyśle stoczniowym. W debacie uczestniczył m.in. Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.Radaskupiaprzedstawicielistronyspołecznej,przedsiębiorców,samorządowców. W otwartym spotkaniu w Sali Rycerskiej urzędu wojewody zachodniopomorskiego uczestniczyli także parlamentarzyści, lokalni politycy.Szef resortu MGMiŻŚ przypomniał, iż rząd otrzymał już główne złożenia przygotowywanego projektu ustawy stoczniowej. […]

O akwakulturze i problemach producentów

Marek Gróbarczyk  Minister  Gospodarki  Morskiej  i  Żeglugi  Śródlądowej  spotkał  się  z przedstawicielami Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa. Głównym tematem była akwakultura i problemy przedsiębiorców reprezentujących tę branżę. Jacek Juchniewicz, prezes SPRŁ poinformował, iż Stowarzyszenia skupia skupiamy 120 członków, profesjonalnych hodowców ryb, reprezentujących 65 gospodarstw. Jest członkiem Europejskiej Federacji Producentów Akwakultury. Prezes podkreślając […]

O Marynarce Wojennej w świetle Konstytucji i Traktatu

Wiceminister Krzysztof Kozłowski z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podczas dzisiejszego Forum Bezpieczeństwa Państwa zorganizowanym w warszawskim hotelu Novotel w jednym z wystąpień otwierających Forum mówił o „Marynarce Wojennej w świetle Konstytucji oraz Traktatu Północnoatlantyckiego”. Wielogodzinna sesja zgromadziła m.in. przedstawicieli MON, merytorycznych komisji sejmowych, Marynarki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej, ekspertów. Referenci w swoich wystąpieniach […]

Minister przyjął zaproszenie ambasadora do Islandii

Marek Gróbarczyk, minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej spotkał się dziś z Gunnarem Snorri Gunnarssonem, ambasadorem Islandii w Polsce. Rozmówcy podkreślili bardzo pozytywne relacje polsko-islandzkie oraz dyskutowali nad możliwymi obszarami współpracy bilateralnej. Z uwagi na znaczny udział rybołówstwa w gospodarce Islandii dla obu stron korzystna może być wymiana doświadczeń na tym polu. Poruszano kwestie popularyzacji […]

MGMiŻŚ i MON – współpraca, przemysł stoczniowy

Wczoraj spotkali się przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwa Obrony Narodowej. Szefowie resortów rozważali możliwości lokowania zamówień Marynarki Wojennej w polskich stoczniach. – Wczorajsze rozmowy to początek spotkań mających na celu realizację przedsięwzięć przemysłu zbrojeniowego poprzez aktywizację polskich stoczni – podkreślił Marek Gróbarczyk, minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.