Sejmowa debata: O degradacji gospodarki morskiej za czasów koalicji PO-PSL

W Sejmie odbyła się debata o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów koalicji PO-PSL (2007-2015). Ministrowie prezentowali wyniki audytów sporządzonych przez poszczególne resorty.– Rok 2008 i początek rządów PO-PSL to początek degradacji polskiej gospodarki morskiej – rozpoczął przemówienie Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, odwołując się do raportu resortu.Przypomniał, […]

Szczecin: Wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji GMiŻŚ

Posiedzenie wyjazdowe sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbędzie się 9 maja, w Urzędzie Morskim w Szczecinie. W obradach, parlamentarzystów uczestniczyć będą m.in. Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Paweł Brzezicki, podsekretarz stanu w tym resorcie oraz przedstawiciele Ministerstwa Budownictwa i Infrastruktury.Posiedzenie rozpocznie się o godz. 11. Członkowie Komisji zapoznają się z […]

Partnerstwo publiczno-prywatne w rozwoju żeglugi śródlądowej

Z inicjatywy Global Compact w Polsce odbyło się spotkanie konsultacyjne przedstawicieli ministerstw i zarządów Spółek Skarbu Państwa, dotyczące strategii rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce. Jerzy Materna, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które przygotowuje „Strategię rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 2030” podkreślił, iż realizacja […]

Na sejmowej Komisji MGMiŻŚ: o strategii rozwoju żeglugi śródlądowej

Jerzy Materna, sekretarz stanu w MGMiŻŚ, na posiedzeniu sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawił założenia do „Strategii rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 2030”.– To pierwszy od dziesięcioleci ważny plan rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce – podkreślił wiceminister.Zaznaczył, że obecnie udział żeglugi śródlądowej w transporcie […]

Rozmowy z rybakami w Jastarni

W Jastarni, szef resortu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozmawia z rybakami. Oczekuje od nich kompromisu dotyczącego wielkości stref, na których obowiązywać ma zakaz trałowania sprzętem ciągnionym. Strefy są konieczne, by chronić zasoby ryb w Bałtyku i przyszłość rybołówstwa.Resort chce wspierać rybaków, zwłaszcza tych drobnych, przybrzeżnych. Czyni wszystko, by zmienić zasady podziału funduszy z programów […]

W Brukseli o projekcie ustawy, przekopie przez Mierzeję Wiślaną, bezpieczeństwie morskim

Krzysztof Kozłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Brukseli rozpoczął rozmowy z przedstawicielami Komisji Europejskiej dotyczące projektu ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.Tematem rozmów będzie szczegółowy harmonogram procedury notyfikacji projektu ustawy, czyli postępowania w ramach którego Komisja Europejska stwierdza jej zgodność z prawem unijnym.Rozmowy dotyczyć będą budowy kanału żeglugowego […]

Z ambasadorem Iranu o współpracy w sprawach morskich

Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej spotkał się Raminem Mehmanparastem, ambasadorem Islamskiej Republiki Iranu. Spotkanie odbyło się z inicjatywy strony irańskiej i stanowiło otwarcie nowego etapu współpracy dwustronnej pomiędzy Polską a Islamską Republiką Iranu w sprawach morskich.Rozmówcy dyskutowali o możliwych obszarach współpracy bilateralnej, zwłaszczao kooperacji dotyczącej edukacji morskiej (wymiana studentów, wizyty studyjne kadry […]

Stargard: otwarcie Fundacji – Pomorski Instytut Akwakultury i Limnologii

Podsekretarz Stanu Krzysztof Kozłowski weźmie udział w otwarciu Fundacji – Pomorski Instytut Akwakultury i Limnologii w Stargardzie, które odbędzie się 21 kwietnia o godz. 12.00. Wiceminister spotka się też z przedstawicielami zarządu organizacji i złoży kwiaty pod pomnikiem smoleńskim.Briefing prasowy odbędzie się o godz. 13.50, przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 12. Biuro Prasowe MGMiŻŚ

Jubileusz 40-lecia Polskiej Żeglugi Bałtyckiej

Polska Żegluga Bałtycka obchodzi jubileusz 40-lecia. Jednostki polskiego armatora promowego pływają pod marką Polferries łącząc Polskę ze Skandynawią.Firma powołana została w 1976 r. w Kołobrzegu jako państwowe przedsiębiorstwo morskie, które miało zajmować się przewozami pasażersko-turystycznymi na morzu, usługami hotelowo-gastronomicznymi, turystycznymi i rozrywkowymi, a także morską, przybrzeżną i śródlądową żeglugą towarową, przeładunkami w małych portach morskich […]

Zmiany w Urzędzie Morskim w Gdyni

W dniu 18 kwietnia 2016 r. kapitan ż.w. Tadeusz Hatalski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, złożył na ręce Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rezygnację z pełnionej funkcji. Dyrektor swoją decyzję uzasadnił poważnymi względami osobistymi.Do czasu powołania nowego dyrektora, obowiązki kierowania urzędem Minister powierzył Bogdanowi Rojkowi, zastępcy dyrektora Urzędu Morskiego do spraw Inspekcji Morskiej. Biuro […]