Popyt i podaż na Odrzańskiej Drodze Wodnej

O gospodarczym potencjale Odry, w kontekście planowanych na niej inwestycji – rozmawiano w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście w ramach wizyty Jerzego Materny, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, 22 stycznia br. w Szczecinie. W dyskusji, oprócz przedstawicieli Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, uczestniczyli m.in. Jan Stasiak i Zbigniew Antonowicz […]

Karmenu Vella: Bałtyk jest naszym priorytetem!

O odejściu od centralizacji, większych kompetencjach państw basenu Morza Bałtyckiego zwłaszcza przy dzieleniu funduszy rozmawiali wczoraj w Warszawie unijny komisarz Karmenu Vella i przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Komisarz zadeklarował zwiększenie kontroli połowów przemysłowych na Bałtyku. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk przyznał, iż regionalizacja to właściwy kierunek polityki unijnej. Oznacza […]

Rada Nadzorcza odwołała członków ZMPSiŚ

Rada Nadzorcza Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście na dzisiejszym posiedzeniu odwołała zarząd spółki. Do czasu rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego, które wyłoni nowy skład, obowiązki zarządu powierzono Igorowi Frydrykiewiczowi, członkowi Rady Nadzorczej ZMPSiŚ.Rozstrzygnięcie wspomnianego postępowania i wyłonienie składu nowego zarządu spółki ma nastąpić do 16 lutego br.Powodem odwołania zarządu przez Radę Nadzorczą była krytyczna ocena jego […]

Szczecin – debata o sytuacji w przemyśle stoczniowym

Jednym z głównych tematów reaktywowanej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Szczecinie była sytuacja w przemyśle stoczniowym. W debacie uczestniczył m.in. Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.Radaskupiaprzedstawicielistronyspołecznej,przedsiębiorców,samorządowców. W otwartym spotkaniu w Sali Rycerskiej urzędu wojewody zachodniopomorskiego uczestniczyli także parlamentarzyści, lokalni politycy.Szef resortu MGMiŻŚ przypomniał, iż rząd otrzymał już główne złożenia przygotowywanego projektu ustawy stoczniowej. […]

O akwakulturze i problemach producentów

Marek GróbarczykMinisterGospodarkiMorskiejiŻeglugiŚródlądowejspotkałsięz przedstawicielami Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa. Głównym tematem była akwakultura i problemy przedsiębiorców reprezentujących tę branżę.Jacek Juchniewicz, prezes SPRŁ poinformował, iż Stowarzyszenia skupia skupiamy 120 członków, profesjonalnych hodowców ryb, reprezentujących 65 gospodarstw. Jest członkiem Europejskiej Federacji Producentów Akwakultury. Prezes podkreślając skalę działalności dodał, iż polscy hodowcy ryb rocznie produkują 17 […]

O Marynarce Wojennej w świetle Konstytucji i Traktatu

Wiceminister Krzysztof Kozłowski z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podczas dzisiejszego Forum Bezpieczeństwa Państwa zorganizowanym w warszawskim hotelu Novotel w jednym z wystąpień otwierających Forum mówił o „Marynarce Wojennej w świetle Konstytucji oraz Traktatu Północnoatlantyckiego”. Wielogodzinna sesja zgromadziła m.in. przedstawicieli MON, merytorycznych komisji sejmowych, Marynarki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej, ekspertów. Referenci w swoich wystąpieniach […]

Minister przyjął zaproszenie ambasadora do Islandii

Marek Gróbarczyk, minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej spotkał się dziś z Gunnarem Snorri Gunnarssonem, ambasadorem Islandii w Polsce. Rozmówcy podkreślili bardzo pozytywne relacje polsko-islandzkie oraz dyskutowali nad możliwymi obszarami współpracy bilateralnej. Z uwagi na znaczny udział rybołówstwa w gospodarce Islandii dla obu stron korzystna może być wymiana doświadczeń na tym polu. Poruszano kwestie popularyzacji […]

MGMiŻŚ i MON – współpraca, przemysł stoczniowy

Wczoraj spotkali się przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwa Obrony Narodowej. Szefowie resortów rozważali możliwości lokowania zamówień Marynarki Wojennej w polskich stoczniach. – Wczorajsze rozmowy to początek spotkań mających na celu realizację przedsięwzięć przemysłu zbrojeniowego poprzez aktywizację polskich stoczni – podkreślił Marek Gróbarczyk, minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Nowy skład Rady Ministrów

fot. pis.org.pl Prezydent RP Andrzej Duda 16 listopada 2015 r. powołał nowy skład Rady Ministrów pod przewodnictwem premier Beaty Szydło.Funkcję Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej objął Marek Gróbarczyk.