W Brukseli o projekcie ustawy, przekopie przez Mierzeję Wiślaną, bezpieczeństwie morskim

Krzysztof Kozłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Brukseli rozpoczął rozmowy z przedstawicielami Komisji Europejskiej dotyczące projektu ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.Tematem rozmów będzie szczegółowy harmonogram procedury notyfikacji projektu ustawy, czyli postępowania w ramach którego Komisja Europejska stwierdza jej zgodność z prawem unijnym.Rozmowy dotyczyć będą budowy kanału żeglugowego […]

Z ambasadorem Iranu o współpracy w sprawach morskich

Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej spotkał się Raminem Mehmanparastem, ambasadorem Islamskiej Republiki Iranu. Spotkanie odbyło się z inicjatywy strony irańskiej i stanowiło otwarcie nowego etapu współpracy dwustronnej pomiędzy Polską a Islamską Republiką Iranu w sprawach morskich.Rozmówcy dyskutowali o możliwych obszarach współpracy bilateralnej, zwłaszczao kooperacji dotyczącej edukacji morskiej (wymiana studentów, wizyty studyjne kadry […]

Stargard: otwarcie Fundacji – Pomorski Instytut Akwakultury i Limnologii

Podsekretarz Stanu Krzysztof Kozłowski weźmie udział w otwarciu Fundacji – Pomorski Instytut Akwakultury i Limnologii w Stargardzie, które odbędzie się 21 kwietnia o godz. 12.00. Wiceminister spotka się też z przedstawicielami zarządu organizacji i złoży kwiaty pod pomnikiem smoleńskim.Briefing prasowy odbędzie się o godz. 13.50, przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 12. Biuro Prasowe MGMiŻŚ

Jubileusz 40-lecia Polskiej Żeglugi Bałtyckiej

Polska Żegluga Bałtycka obchodzi jubileusz 40-lecia. Jednostki polskiego armatora promowego pływają pod marką Polferries łącząc Polskę ze Skandynawią.Firma powołana została w 1976 r. w Kołobrzegu jako państwowe przedsiębiorstwo morskie, które miało zajmować się przewozami pasażersko-turystycznymi na morzu, usługami hotelowo-gastronomicznymi, turystycznymi i rozrywkowymi, a także morską, przybrzeżną i śródlądową żeglugą towarową, przeładunkami w małych portach morskich […]

Zmiany w Urzędzie Morskim w Gdyni

W dniu 18 kwietnia 2016 r. kapitan ż.w. Tadeusz Hatalski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, złożył na ręce Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rezygnację z pełnionej funkcji. Dyrektor swoją decyzję uzasadnił poważnymi względami osobistymi.Do czasu powołania nowego dyrektora, obowiązki kierowania urzędem Minister powierzył Bogdanowi Rojkowi, zastępcy dyrektora Urzędu Morskiego do spraw Inspekcji Morskiej. Biuro […]

Kraków: Obchody VI rocznicy pogrzebu pary prezydenckiej

18 kwietnia przedstawiciele kierownictwa MGMiŻŚ uczestniczyli w obchodach VI rocznicy pogrzebu pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich, które odbywały się w Krakowie. Głównym punktem uroczystości była msza święta w intencji pary prezydenckiej, w katedrze na Wawelu. Wcześniej Jarosław Kaczyński w towarzystwie premier Beaty Szydło praz parlamentarzystów PiS złożyli kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II. […]

Poznań: Obchody 1050-lecia chrztu Polski

15 kwietnia minister Marek Gróbarczyk wziął udział w uroczystym posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego z okazji jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski. Podczas wspólnych obrad Sejmu i Senatu w Poznaniu orędzie wygłosił prezydent Andrzej Duda. W uroczystości, obok prezydenta, premier Beaty Szydło, wzięli udział m.in. członkowie Rady Ministrów, parlamentarzyści, członkowie KonferenctEpiskopatu Polski, pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity poznańskiego Stanisława Gądeckiego […]

Nowa siedziba MGMiŻŚ

Informujemy, iż od 18 kwietnia siedziba Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej będzie się mieścić przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa. Biuro Prasowe

Konferencja prasowa: strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przygotowało projekt strategii, której celem jest rozwój dróg wodnych w Polsce do 2020 roku z perspektywą do roku 2030.– Przede wszystkim chodzi o dostosowanie tych dróg wodnych do parametrów co najmniej IV klasy żeglowności – podkreśla minister Marek Gróbarczyk, szef resortu MGMiŻŚ.Przypomina, iż w sieci […]

Polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe

Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej uczestniczył w 4. polsko-czeskich konsultacjach międzyrządowych w Warszawie. Stronę czeską w tzw. stoliku transportowym reprezentował Dan Ťok, minister transportu Republiki Czeskiej. Przede wszystkim omawiano kwestie relacji dwustronnych Polski i Republiki Czeskiej.Polskiej delegacji rządowej przewodniczyła pani premier Beata Szydło. Rozmowy szefowej rządu z premierem Republiki Czeskiej Bohuslavem Sobotką […]