Port Gdańsk z historycznym rekordem

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. podsumował przeładunki w 2017 roku. Według wstępnych danych Port Gdańsk osiągnął bezprecedensowy rekord – w ciągu ostatniego roku przeładował ponad 4% więcej towarów niż planowano.

Fundusz rozwoju dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym

W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) przygotowano założenia funkcjonowania Funduszu rozwoju dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym – dokumentu, pozwalającego stworzyć podstawy finansowania zadań związanych z budową, przebudową oraz utrzymaniem śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu transportowym. Załączniki Założenia dotyczące funkcjonowania Funduszu rozwoju dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym Data: 2018-01-08, rozmiar: 526 KB

Żegluga śródlądowa. Dwa kluczowe przetargi ogłoszone

W grudniu 2017 r. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ogłosiło przetarg na wykonanie opracowania pn. Analiza sektora transportu wodnego śródlądowego w zakresie wynikającym z modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz Drogi Wodnej rzeki Wisły.

Wypłyń w Rejs dookoła świata na Darze Młodzieży!

Już za pół roku „Dar Młodzieży”, jeden z najbardziej znanych żaglowców Polski, wypłynie w rejs dookoła świata. Wszystko z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, którą obchodzić będziemy w 2018 roku.

Podpisanie umowy ws. Międzynarodowych Targów Morskich POSIDONIA

Kierownictwo MGMiŻŚ podjęło decyzję, że w roku następnym Ministerstwo po raz pierwszy weźmie udział w charakterze wystawcy w Międzynarodowych Targach POSIDONIA 2018, które odbywać się będą w Atenach w dniach 4-8 czerwca 2018 r.

Bruksela. Obradowała Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

W dniach 11-12 grudnia 2017 r. w Brukseli obradowała Rada UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. Delegacji Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi śródlądowej przewodniczyła Anna Moskwa – podsekretarz stanu. W pierwszym dniu obrad Komisja Europejska przedstawiła propozycje ws. uprawnień do połowów na rok 2018 dla pewnych stad i grup ryb na poszczególnych obszarach wód Unii oraz […]

Polska przystąpiła do Inland Navigation Europe

Anna Moskwa – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, uczestniczyła w uroczystości przekazania podpisanych dokumentów członkostwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Inland Navigation Europe (INE). W imieniu INE dokumenty członkowskie zostały odebrane przez panią Karin De Schepper, Dyrektora Generalnego INE. Wydarzenie odbyło się 5 grudnia 2017 r. w siedzibie Stałego […]