Konsultacje, dotyczące określenia stref wyłączonych z połowów, trwają

– Jesteśmy zaskoczeni akcją części rybaków dotyczącej łowisk Zatoki Gdańskiej – przyznaje Grzegorz Hałubek, doradca MGMiŻŚ ds., rybołówstwa. – Skierowany 15 marca br. do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego bowiem nie ma jeszcze ostatecznego kształtu a […]

O żegludze i portach z minister infrastruktury i środowiska Królestwa Niderlandów

Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, spotkał się z Melanie Schultz van Haegen, minister infrastruktury i środowiska Królestwa Niderlandów, które sprawuje aktualnie Prezydencję w Unii Europejskiej.Było to drugie spotkanie ze stroną holenderską w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wcześniej, 17 lutego br. z Adrianem Palmem, szefem misji w Ambasadzie Holandii spotkał się […]

Wizyta przedstawicieli rządu Republiki Sudanu

Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej spotkał się z Ibrahimem Ghandourem, ministrem spraw zagranicznych Republiki Sudanu. W spotkaniu uczestniczyli też: Badreldin Abdallah Mohamed Ahmed, ambasador Republiki Sudanu w RP, Paweł Brzezicki, podsekretarz stanu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.Była to pierwsza oficjalna wizyta ministra Ghandoura w Polsce. Rozmówcy dyskutowali o możliwych obszarach współpracy […]

Współpraca polsko-chińska: porty morskie i polskie rzeki na Jedwabnym Szlaku

Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej spotkał się dziś z Panem Xu Jianem, Ambasadorem Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce.Stosunki polsko-chińskiej rozwijają się w ostatnim czasie bardzo dynamicznie. Od grudnia 2011 r. Polskę i Chiny łączy tzw. partnerstwo strategiczne, którego wyraźnym potwierdzeniem była oficjalna wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Chinach w listopadzie ubiegłego […]

Komisja sejmowa GMiŻŚ: prezentacja projektu ustawy stoczniowej

Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Paweł Brzezicki, wiceminister tego resortu na posiedzeniu sejmowej Komisji Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej przedstawili członkom Komisji i gościom projekt Ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych. Dorota Arciszewska-Mielewczyk, przewodnicząca Komisji i szef resortu GMiŻŚ podziękowali uczestnikom posiedzenia za uwagi dotyczące projektu, zwłaszcza zgłaszane przez przedstawicieli […]

Gdynia: o polityce morskiej z udziałem przedstawicieli firm, uczelni, instytutów i administracji

Polska gospodarka morska nie będzie czarną dziurą w przestrzeni światowej gospodarki morskiej – taką konkluzją zakończyła się konferencja naukowa Polityka Morska, która odbyła się 14 marca w Akademii Morskiej w Gdyni. Jednym z założeń jest powstanie interdyscyplinarnego Morskiego Think Tank, który będzie wspierał wszelkie działania na rzecz umacniania Polski Morskiej. W sesji plenarnej konferencji i […]

Bruksela: Na Radzie AGRIFISH o zarządzaniu umowami partnerstwa w sprawie połowów

Krzysztof Kozłowski, podsekretarz stanu w MGMiŻŚ uczestniczył w Radzie UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. W części dotyczącej rybołówstwa przedmiotem obrad były Konkluzje na temat tzw. Specjalnego Sprawozdania Trybunału Obrachunkowego pt. „Czy Komisja dobrze zarządza umowami o partnerstwie w sprawie połowów?”. – Poparliśmy Konkluzje Rady, wedle których Komisja dobrze zarządza przedmiotowymi umowami – informuje Krzysztof Kozłowski. […]

Konferencja: Prezentacja projektu ustawy stoczniowej

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przygotowało w ciągu 3 miesięcy projekt ustawy, której celem jest rewitalizacja przemysłu stoczniowego w Polsce.– Dzisiaj dokument prezentujemy opinii publicznej – podkreśla minister Marek Gróbarczyk, szef resortu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. – Projekt jest po wstępnych konsultacjach. Właśnie przekazujemy go do dalszych konsultacji […]

Kołobrzeg: Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta z Ministrem Markiem Gróbarczykiem

Radni kołobrzeskiego samorządu zaprosili Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, na nadzwyczajną sesję poświęconą kwestiom związanym z funkcjonowaniem portów, rybołówstwem, infrastrukturą itd. Do gospodarki morskiej rajcy Kołobrzegu podchodzą bardzo poważnie. W tej kadencji Radni Rady Miejskiej powołali Komisję Morską. Marek Gróbarczyk w swoim wystąpieniu mówił o możliwościach środkowego wybrzeża i potencjale portowym Kołobrzegu i Darłowa. […]

Transport Week 2016: o rozwoju żeglugi śródlądowej i portów w Sopocie

„Rozwój żeglugi śródlądowej w Polsce” to tytuł i motyw przewodni zakończonej sesji zorganizowanej przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, w ramach trzydniowej międzynarodowej konferencji TRANSPORT WEEK 2016, odbywającej się w Sopocie.W konferencji uczestniczył Paweł Brzezicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W swoim wystąpieniu poruszył m.in. temat giełdy transportu intermodalnego. – Jej utworzenie […]