Nowe wytyczne dotyczące ważenia kontenerów

MGMiŻŚ opracowało i opublikowało Wytyczne Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczące zweryfikowanej masy kontenera (VGM). Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 lipca 2016 r. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce: https://mgm.gov.pl/gospodarka-morska/26-bezpieczenstwo-morskie Biuro Prasowe

Pieniądze z CEF na autostradę morską Świnoujście-Trelleborg

Ponad 126 mln zł na ulepszenie infrastruktury i rozwój transportu intermodalnego otrzyma Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z unijnego programu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) Umowę o dofinansowanie projektu przedstawiciele Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A podpisali z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w obecności m.in. Pawła Brzezickiego, podsekretarza stanu Ministerstwa Gospodarki […]

Rząd przyjął plan budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną

Rada Ministrów na dzisiejszym posiedzeniu przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej program wieloletni pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”. Przypomnijmy, iż projekt był przedmiotem obrad Stałego Komitetu Rady Ministrów 12 maja br. Dzień później dokument został przekazany pod obrady najbliższego posiedzenia rządu. Decyzja Rady Ministrów oznacza zapewnienie […]

Szczecin: Spotkanie branży morskiej Herring 2016

Paweł Brzezicki, podsekretarz stanu w MGMiŻŚ zainaugurował 21. spotkanie branży morskiej „Herring Szczecin 2016”. Wydarzenie to okazja do spotkania przedstawicieli branży morskiej, jak również do wręczenia wyróżnień osobom i firmom, które swoją postawą i działalnością przyczyniają się do promocji gospodarki morskiej. Decyzją Kapituły Komitetu Organizacyjnego, za rok 2015 nagrodę honorową „Laur Bałtyku” przyznano Piotrowi Krzystkowi, […]

O funduszach małych portów i przystani

Z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej spotkali się przedstawiciele gmin i zarządów małych portów, przystani oraz urzędów morskich. Marek Gróbarczyk, szef resortu MGMiŻŚ podkreślił dwa główne powody spotkania. – Jest możliwość wykorzystania ok. 30 mln zł, które zostały wygenerowane jeszcze z Programu Operacyjnego Ryby na lata 2007 – 2013 – wyjaśnił minister. Można […]

Katowice. O strategii rozwoju żeglugi na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Odbudowa śródlądowych dróg wodnych w strategii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej to temat dzisiejszego wystąpienia Krzysztofa Kozłowskiego, podsekretarza stanu w MGMiŻŚ, podczas rozpoczętego wczoraj, trzydniowego VIII Międzynarodowego Kongresu Gospodarczego w KatowicachWystąpienie wiceministra MGMiŻŚ poprzedziło debatę dotyczącą żeglugi, transportu i portów z udziałem m.in. prezesów spółek portowych, polskich armatorów, specjalistów logistyki i transportu warszawskiej Szkoły […]

Rada Ministrów podsumowała pół roku prac rządu

Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej na posiedzeniu Rady Ministrów podsumował pół roku pracy resortu przybliżając efekty działalności resortu. Powołanie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i poszerzenie jego kompetencji w obszarze żeglugi śródlądowej było strategiczną decyzją wyznaczającą kierunek działania rządu w sferze odbudowy gospodarki morskiej, a przede wszystkim przemysłu stoczniowego – podkreślił Marek Gróbarczyk. W […]

Ustka. Zespół i rybacy o sprawach rybołówstwa

W minioną środę i czwartek, w Ustce odbyło się trzecie posiedzenie Zespołu Doradczego do spraw Rybołówstwa Bałtyckiego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zespołu, przedstawiciele sektora rybackiego i przetwórczego oraz administracji rybackiej (Departament Rybołówstwa oraz OIRM). Głównym tematem rozmów były rozwiązania zawarte w projektowanym rozporządzeniu: w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy oraz […]

Darłowo: Minister Gróbarczyk otworzył mistrzostwa wędkarskie i spotkał się z rybakami

Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej otworzył XXXIV Międzynarodowe Morskie Mistrzostwa Polski w Łowieniu Na Przynęty Sztuczne z Łodzi Dryfujących. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej objęło wydarzenie patronatem. Uroczysta inauguracja, z udziałem szefa resortu, odbyła się w porcie w Darłowie, na placu Zarządu Portu Morskiego. W wydarzeniu biorą udział zawodnicy reprezentujący Polskę, […]

Spotkanie z delegacją z Arabii Saudyjskiej

Krzysztof Kozłowski, podsekretarz stanu w MGMiŻŚ spotkał się z delegacją z Arabii Saudyjskiej, w ramach III posiedzenia Polsko-Saudyjskiej Komisji ds. Współpracy Dwustronnej. Celem wizyty Panów: Jamal Farahat AlGhamdi i Mohammad AL-Jandoul z Generalnej Komisji ds. Portów jest pogłębienie współpracy, przede wszystkim na poziomie gospodarczym, pomiędzy krajami. – Rozmowa dotyczyła głównie kwestii związanych z inwestycjami w […]