Komunikat ws. postępowania Komisji Europejskiej dot. wsparcia dla polskich stoczni

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, iż wszczęcie dochodzenia w odniesieniu do notyfikowanego środka pomocowego jest jednym z etapów postępowań podejmowanych przez Komisje Europejską, której celem szczegółowa weryfikacja zgłoszonych rozwiązań legislacyjnych.  Ministerstwo na bieżąco wyjaśnia przedstawicielom KE wszelkie kwestie.

W Antwerpii odbył się chrzest statku „Szare Szeregi”

15 stycznia w Antwerpii (Belgia) odbył się chrzest polskiego 40-tysięcznika „Szare Szeregi”. Matką chrzestną została Hanna Wenda-Uszyńska, wnuczka Tadeusza Wendy – budowniczego portu w Gdyni. W uroczystości uczestniczyli szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski, szef Polskiej Żeglugi Morskiej Paweł Brzezicki oraz harcerze.

Port Gdańsk z historycznym rekordem

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. podsumował przeładunki w 2017 roku. Według wstępnych danych Port Gdańsk osiągnął bezprecedensowy rekord – w ciągu ostatniego roku przeładował ponad 4% więcej towarów niż planowano.

Fundusz rozwoju dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym

W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) przygotowano założenia funkcjonowania Funduszu rozwoju dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym – dokumentu, pozwalającego stworzyć podstawy finansowania zadań związanych z budową, przebudową oraz utrzymaniem śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu transportowym. Załączniki Założenia dotyczące funkcjonowania Funduszu rozwoju dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym Data: 2018-01-08, rozmiar: 526 KB

Żegluga śródlądowa. Dwa kluczowe przetargi ogłoszone

W grudniu 2017 r. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ogłosiło przetarg na wykonanie opracowania pn. Analiza sektora transportu wodnego śródlądowego w zakresie wynikającym z modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz Drogi Wodnej rzeki Wisły.