Minister Marek Gróbarczyk spotkał się z Ambasadorem Chin

Minister Marek Gróbarczyk spotkał się z Panem Xu Jian, Ambasadorem Chin w Polsce. Celem wizyty było przedstawienie stronie chińskiej priorytetowych działań resortu, w których liczymy na zaangażowanie naszego zagranicznego partnera. Dodatkową okazją do spotkania było złożenie życzeń z okazji nadchodzącego Chińskiego Nowego Roku.

Spotkanie branży stoczniowej

8 lutego 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się spotkanie z przedstawicielami branży stoczniowej pod przewodnictwem Marka Gróbarczyka, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W spotkaniu wzięli udział zarówno przedstawiciele największych polskich stoczni, jak i mniejszych przedsiębiorstw, a także reprezentacja Związku Pracodawców „Forum Okrętowe”. Celem spotkania była wymiana opinii i […]

Minister Gróbarczyk polecił przegląd procedur oraz intensyfikację monitoringu potencjalnych sytuacji powodziowych w Polsce

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk polecił Prezesowi Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysławowi Dacy przegląd procedur postępowania w przypadku potencjalnych sytuacji powodziowych na terenie Polski oraz zalecił zintensyfikować działający już monitoring sytuacji hydrologicznej w kraju.

Komunikat ws. wyrzucenia na helską plażę martwych ryb

Informujemy, że w związku z wyrzuceniem przez morze olbrzymiej ilości martwych moteli* Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zleciło odpowiednim instytucjom dokładne zbadanie sprawy.

Obradował Komitet Sterujący ds. Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych

Jerzy Materna – sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przewodniczył III posiedzeniu Komitetu Sterującego ds. Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych. W spotkaniu udział wzięli także Pan Mariusz Gajda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Pan Krzysztof Woś – zastępca prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Spotkanie z armatorami śródlądowymi w sprawie harmonogramu prac na stopniu wodnym Malczyce

Intensyfikacja prac nad zakończeniem budowy stopnia wodnego Malczyce sprawiła, że w lutym 2018 roku rozpoczną się prace nad przegrodzeniem rzeki Odry. MGMiŻŚ zaprasza na spotkanie, którego celem jest przekazanie użytkownikom drogi wodnej informacji na temat ograniczeń w żegludze śródlądowej do czasu uruchomienia śluzy żeglugowej, które jest planowane jeszcze w I połowie 2018 roku. Załączniki Agenda […]

Prezes Wód Polskich podsumował pierwszy miesiąc działania nowego gospodarza polskich wód

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca podsumował pierwszy miesiąc funkcjonowania nowej organizacji, która jest odpowiedzialna za gospodarkę wodną w Polsce. Wody Polskie powstały 1 stycznia tego roku na podstawie uchwalonej 20 lipca 2017 r. ustawy Prawo wodne. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, który od 9 stycznia tego roku nadzoruje dział gospodarki wodnej, […]

Bydgoszcz stała się stolicą drogi wodnej Wisły

– Bydgoszcz jest kluczowym miejscem, jeśli chodzi o wiślaną drogę wodną oraz międzynarodową drogę wodną  E70 – podkreślił Minister Grzegorz Witkowski. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wraz z wojewodą kujawsko-pomorskim poinformowali o lokalizacji Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, który będzie odpowiedzialny za wszystkie inwestycje na rzece Wiśle.

Komunikat nt. wezwania Komisji Europejskiej do zapewnienia odpowiedniego odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻS) informuje: Do MGMiŻŚ jeszcze nie dotarły dokumenty ze stanowiskiem Komisji Europejskiej ws. decyzji z dnia 25 stycznia 2018 roku. Po otrzymaniu dokumentacji zostanie dokonana ich analiza i w terminie określonym przez Komisję Europejską zostanie przedstawione stanowisko dotyczące zawartych w dokumentacji argumentów. Wezwanie KE dotyczy dyrektywy ws. oczyszczania ścieków […]