Polska przystąpiła do Inland Navigation Europe

Anna Moskwa – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, uczestniczyła w uroczystości przekazania podpisanych dokumentów członkostwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Inland Navigation Europe (INE). W imieniu INE dokumenty członkowskie zostały odebrane przez panią Karin De Schepper, Dyrektora Generalnego INE. Wydarzenie odbyło się 5 grudnia 2017 r. w siedzibie Stałego […]

Bruksela. Posiedzenie Rady Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii

Anna Moskwa – podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej uczestniczyła w posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii. Posiedzenie w części dotyczącej transportu, odbyło się 5 grudnia 2017r. w Brukseli. Podczas posiedzenia wiceminister Anna Moskwa zaprosiła państwa członkowskie UE do wzięcia udziału w Światowych Dniach Morza Międzynarodowej Organizacji Morskiej, które […]

Grupa MARS i Grupa LOTOS wspólnie dla rozwoju przemysłu morskiego

Grupa MARS Shipyards & Offshore oraz Grupa LOTOS S.A. podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie recyklingu platform używanych w górnictwie morskim. Podpisany dokument otwiera nowe możliwości dla rozwoju obu stron.

Ambasador Republiki Włoskiej z wizytą w resorcie

Anna Moskwa, podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej spotkała się z Alessandro de Pedys, ambasadorem Republiki Włoskiej w Polsce.

Porozumienie ws. budowy stopnia wodnego Siarzewo podpisane

Jerzy Materna – sekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej uczestniczył w podpisaniu porozumienia w sprawie budowy stopnia wodnego w Siarzewie. Wydarzenie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Środowiska. Porozumienie podpisał także minister środowiska prof. Jan Szyszko oraz wiceminister energii Andrzej Piotrowski. Załączniki Porozumienie ws. realizacji inwestycji budowy Stopnia Wodnego Siarzewo Data: 2017-12-01, rozmiar: […]

Oświadczenie Zarządu MS TFI w sprawie Morskiej Stoczni Remontowej

W związku z przedstawieniem przez Pana Posła Norberta Obryckiego nieprawdziwych i niemających oparcia w danych finansowych informacji na temat Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia, informujemy, że Fundusz Inwestycyjny MARS jako główny akcjonariusz stoczni zwróci się do Pana Posła o powstrzymanie od wyrażania publicznie niepopartych żadnymi faktami opinii, które godzą w dobre imię stoczni.

Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Organizacji Morskiej w Londynie

Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej wraz z delegacją złożoną z przedstawicieli ministerstwa, przedstawicieli urzędów morskich oraz Stałego Przedstawicielstwa przy IMO, wziął udział w 30. sesji plenarnej Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO 30 Assembly), odbywającej się w Londynie w dniach 27 listopada – 6 grudnia 2017.