Patronaty

Regulamin patronatów Wniosek o przyznanie patronatu honorowego lub członkostwo w komitecie honorowym Patronaty przyznane w 2016 roku (xlsx) Patronaty przyznane w 2017 roku (xlsx)

Polityka prywatności i plików cookies dla serwisu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis internetowy (www.mgm.gov.pl) administrowany przez MGMiŻŚ. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania serwisem. Wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem serwisu przeznaczone są wyłącznie na użytek MGMiŻŚ. Administrowanie serwisem Wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem serwisu www.mgm.gov.pl, […]