Uwierzytelnianie dyplomów

Od dnia 1 lutego 2018 r. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przejmuje od Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kompetencje związane z uwierzytelnianiem dokumentów wydawanych przez polskie uczelnie morskie przed uzyskaniem na nich legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tego samego dnia NAWA przejmie również od Ministerstwa Spraw Zagranicznych kompetencje związane z wydawaniem klauzuli apostille na polskich dyplomach ukończenia […]

Dokumenty i wymagania egzaminacyjne

Informacja o aktualnych przepisach określających wymagania na dyplomy i świadectwa członków załóg statków morskich, programy szkoleń oraz wymagania egzaminacyjne. Konwencje Konwencja STCWZmiany z Manili do załącznika Konwencji STCW Dyrektywy UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/106/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzyDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/35/UE z dnia […]

Informacje dla marynarzy

Nowe rozporządzenie w sprawie pilotażu morskiego Dnia 8 stycznia 2017 r. zostało ogłoszone „nowe” rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie pilotażu morskiego (Dz. U. z 2018 r., poz. 38). Na podstawie § 40 ww. rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 23 stycznia 2018 r. W związku z powyższym, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i […]

Legalizacja dyplomów

Legalizacja dyplomów Legalizacji dokumentów uczelni morskich przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: Departamencie Edukacji Morskiejul. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.Telefon: 22 583 86 40e-mail: sekretariatDEM@mgm.gov.pl Opłata Za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą pobierana jest opłata […]

Morskie jednostki edukacyjne

Informacje dotyczące uznania Morskich Jednostek Edukacyjnych Wymagania dotyczące uznania MJE określone zostały w rozporządzeniach: 1) Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie audytów morskich jednostek edukacyjnych (Dz. U. poz. 222) – zwanego dalej „rozporządzeniem o audytach MJE”. 2) Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 stycznia […]

Edukacja morska i uprawnienia

Centralna Morska Komisja Egzaminacyjna Centralna Morska Komisja Egzaminacyjna (CMKE) organizuje i przeprowadza egzaminy kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o uzyskanie dyplomów lub świadectw potwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowisk na statkach morskich, jachtach komercyjnych oraz dokumentów stwierdzających uzyskanie kwalifikacji pilota morskiego. Kontakt Sekretariat CMKE w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat […]