Uznane organizacje

Uznane organizacje dotychczas upoważnione przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej to: Polski Rejestr Statków, Rosyjski Morski Rejestr Statków, Lloyd’sRegister, RINA, Bureau Veritas, DNV GL, American Bureau of Shipping. Dane kontaktowe uznanych organizacji Polski Rejestr Statków S.A. al. Generała Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk tel.: 58 346 17 00, 58 751 11 00 e-mail: mailbox@prs.pl […]

Recykling statków

Aktem prawnym regulującym możliwości przemieszczania statków, jako odpadu, celem ich recyklingu jest Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów. Rozporządzenie odnosi się zarówno do statków podnoszących banderę państwa członkowskiego UE jak i krajów spoza UE. W 2013 roku przyjęto Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 w sprawie recyklingu […]

Bezpieczeństwo morskie

Bezpieczeństwo morskie to bezpieczeństwo życia, zdrowia i mienia od zagrożeń środowiskowych i eksploatacyjnych, które niesie za sobą żegluga morska. Bezpieczeństwo żeglugi Bezpieczeństwo żeglugi zapewniane jest na wielu poziomach poprzez: inspekcję stanu technicznego i zarządzania bezpieczeństwem na statkach o polskiej przynależności, bezpieczną obsadą statków, kontrolę obcych statków zawijających do polskich portów, certyfikację i kontrolę wyposażenia morskiego, […]