Komunikat ws. postępowania Komisji Europejskiej dot. wsparcia dla polskich stoczni

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, iż wszczęcie dochodzenia w odniesieniu do notyfikowanego środka pomocowego jest jednym z etapów postępowań podejmowanych przez Komisje Europejską, której celem szczegółowa weryfikacja zgłoszonych rozwiązań legislacyjnych.  Ministerstwo na bieżąco wyjaśnia przedstawicielom KE wszelkie kwestie.

O rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej w czeskim Bohuminie

Jerzy Materna, sekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej wziął udział w Forum Odrzańskim, które odbywa się w czeskim Bohuminie. Kolejna edycja polsko – czeskiej platformy dyskusyjnej dotyczy wzajemnej wymiany informacji o projekcie wydłużenia Odrzańskiej Drogi Wodnej o transgraniczny odcinek z polskiego Kędzierzyna-Koźle aż po czeską Ostrawę. Wiceminister Jerzy Materna w swoim wystąpieniu […]

Projekt Zielona Stocznia. Spotkanie grupy roboczej

W siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej ws. projektu „Zielona Stocznia”. Spotkanie zainaugurowali: Anna Moskwa, podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz Andrzej Arendarski, prezes krajowej izby gospodarczej. W posiedzeniu grupy udział wzięli także przedstawiciele Polskiego Rejestru Statków, Centrum Techniki Okrętowej, Akademii Morskiej w Szczecinie, […]

Uznane organizacje

Uznane organizacje dotychczas upoważnione przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej to: Polski Rejestr Statków, Rosyjski Morski Rejestr Statków, Lloyd’sRegister, RINA, Bureau Veritas, DNV GL, American Bureau of Shipping. Dane kontaktowe uznanych organizacji Polski Rejestr Statków S.A. al. Generała Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk tel.: 58 346 17 00, 58 751 11 00 e-mail: mailbox@prs.pl […]