Archiwum – nieaktualne wzory sprawozdań z operacji PO RYBY 2014-2020

Wzory sprawozdań z realizacji operacji w ramach PO RYBY 2014-2020, obowiązujące do dnia 04.07.2017 r. Działanie – Koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze Działanie 1.6 – Trwałe zaprzestanie działalności połowowej Działanie 1.10 – Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej Działanie 3.1 – Kontrola i egzekwowanie Działanie 3.2 – Gromadzenie danych Działanie 5.3 – Środki dotyczące obrotu […]

Anna Moskwa spotkała się z Patricią Salas – Ambasador Argentyny w Polsce

Anna Moskwa – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej spotkała się dzisiaj z Patricią Salas – Ambasador Argentyny w Polsce, Raulem Humberto Pazem – przedstawicielem Ministerstwa Obrony Argentyny, oraz z kontradmirałem Eduardo A. Fondevila Sancet – przedstawicielem Marynarki Wojennej Argentyny.

„Temat Rzeka”, pierwszy odcinek za nami

W sobotę, o godzinie 14:05 na antenie TVP został zainaugurowany pierwszy odcinek cyklu programu telewizyjnego „Temat Rzeka”, którego partnerem jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Audycja odbywała się w Kędzierzynie-Koźlu. W audycji wziął udział Jerzy Materna, sekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Minister podkreślił wagę żeglugi śródlądowej. Wskazał na jeden z […]

OGŁOSZENIE w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Innowacje”

OGŁOSZENIE PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy w zakresie działania „Innowacje”, o których mowa w art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z […]

Ustawa o ratyfikacji Konwencji AGN weszła w życie

Ustawa o ratyfikacji europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN) weszła w życie 15 lutego.– Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 23 stycznia br. podpisał ustawę o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r. – przypomina Jerzy […]

Informacja o możliwości refinansowania kosztów gromadzenia danych z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

W latach 2014 i 2015, poniesione zostały koszty na realizację następujących podzadań:   W latach 2014 i 2015 r., w ramach gromadzenia danych, realizowano następujące zadania: zbiór danych biologicznych z rybołówstwa komercyjnego oraz ich opracowanie zgodnie z aktualnymi wymogami unijnymi; zbiór danych biologicznych i wskaźników wielkości biomasy ryb w trakcie rejsów badawczych oraz ich opracowanie […]

Archiwum Priorytet 4

Priorytet 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność. Archiwalne pliki.

Autentyczność dokumentów

Weryfikacja podpisu Zgodnie z wymogami §7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych, poniżej znajdują się odnośniki do aplikacji służących do […]

Uznane Morskie Jednostki Edukacyjne

LISTA UZNANYCH MORSKICH JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH* wg stanu na 01.12.2017 r. Lp. Nazwa jednostki Data obowiązywania certyfikatu Certyfikat uznania Certyfikat zmiany zakresu uznania Uwagi 1. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni 01.07.2020 26a/2016 6/2017 Ośrodek Szkoleniowy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni 2. Akademia Morska w Gdyni 05.04.2020 17a/2016 Studium GMDSS 3. Akademia Morska w Szczecinie 01.10.2020 28/2016 […]