Archiwum Priorytet 4 – działanie 4.4

Aktualne dokumenty ważne od 22 czerwca 2018 r. Formularz wniosku o dofinansowanie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie Wzór umowy o dofinansowanie 2018 Załącznik 1 – zestawienie finansowo rzeczowe Załącznik 2 – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych Załącznik 3 – harmonogram wypłaty zaliczki Załącznik 4 – wniosek o wypłatę zaliczki Formularz wniosku […]

Klauzule RODO do wniosku o płatność-działanie 4.3

Oświadczenie – uczestnika szkolenia/warsztatów Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną

Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie-działanie 4.3

Oświadczenie – właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości Oświadczenie – małżonek beneficjenta i współwłaściciela Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną

Archiwum Priorytet 4 – działanie 4.3

Dokumenty aktualne do 21 czerwca 2018 r. Formularz wniosku o dofinansowanie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Formularz wniosku o płatność Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność Umowa o dofinansowanie w ramach współpracy Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo-finansowe operacji Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram wypłaty zaliczki Załącznik nr 3 do […]

Archiwum Priorytet 4 -działanie 4.3

Dokumenty aktualne do 13 kwietnia 2018 r. Formularz wniosku o dofinansowanie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Wzór umowy o dofinansowanie Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo-finansowe operacji Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram wypłaty zaliczki Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki Załącznik […]

Archiwum Priorytet 4

Aktualne dokumenty, ważne do 21 czerwca 2018 r. 1. Formularz wniosku o dofinansowanie 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 3. Biznes Plan uproszczony 4. Wzór umowy o dofinansowanie 5. Załącznik  nr. 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji 6. Załącznik nr. 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczki 7. Załącznik nr. 3 do umowy o dofinansowanie- […]

OBWIESZCZENIE – w sprawie wyczerpania ogólnej kwoty połowowej dobijaka określonej dla podobszarów 22–32 Morza Bałtyckiego

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1) z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wyczerpania ogólnej kwoty połowowej dobijaka określonej dla podobszarów 22–32 Morza Bałtyckiego na 2018 r. Na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 514 i […]

Archiwum Priorytet 4

Archiwalne dokumenty, ważne do 13 kwietnia 2018 r. Wniosek o dofinasowanie Instrukcja do Wniosku o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie Wniosek o płatność Instrukcja do wniosku o płatność Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo finansowe Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram zaliczki Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek […]

Pomoc techniczna/archiwum

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na podstawie Art. 13 ust. 6 Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem  Europejskiego Funduszu Morskiego ogłasza nabór w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Wnioski o dofinansowanie można składać, od dnia […]