Priorytet 4.2 Archiwum

Aktualne dokumenty, ważne do 19 października 2018 r. 1. Formularz wniosku o dofinansowanie 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 3. Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie 4. Biznes Plan uproszczony 5. Wzór umowy o dofinansowanie 6. Załącznik  nr. 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji 7. Załącznik nr. 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczki 8. […]

Klauzule RODO do wniosku o płatność

Oświadczenie – uczestnika szkolenia/warsztatów Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną

Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie

Oświadczenie – właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości Oświadczenie – małżonek beneficjenta i współwłaściciela Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną

Archiwum-wzory umów o dofinansowanie

Umowy o dofinansowanie  Działanie 2.3 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe, o którym mowa w art. 54 rozporządzenia nr 508/2014 aktualne do 6.05.2019 r. Działanie 1.1 Wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz współpraca regionalna aktualne do 12.08.2018 r. Załącznik nr 3 – Zestawienie rzeczowo-finansowe Załącznik nr 4 – Harmonogram wypłaty zaliczki Działanie 1.9 Zdrowie i […]

Pomoc Techniczna – wzory wniosków obowiązujące do 26 lipca 2018 r.

Wzory wniosków obowiązujące od 25 maja 2018 r. 1. Formularz Wniosku o Dofinansowanie: wniosek o dofinansowanie załącznik do wniosku o dofinansowanie instrukcja wniosku o dofinansowanie załącznik do instrukcji wniosku o dofinansowanie 2. Wzory Umów dofinansowanie umowa o dofinansowanie umowa o dofinansowani MGM – ARiMR załącznik nr 4 do umowy/porozumienia 3. Wzór porozumienia o dofinansowanie porozumienie – pomoc […]

Archiwum Priorytet 4

Dokumenty ważne do 28 maja 2017 r. Formularz wniosku o dofinansowanie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Biznes Plan uproszczony Wzór umowy o dofinansowanie Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo finansowe Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram zaliczki Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek o wypłatę […]

Klauzule RODO do wniosku o płatność-działanie 4.4

Oświadczenie – uczestnika szkolenia/warsztatów Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną

Archiwum Priorytet 4 – działanie 4.4.

Archiwalne dokumenty ważne w 2017 roku Formularz wniosku o dofinansowanie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Wzór umowy o dofinansowanie Załącznik 1A do umowy o dofinansowanie Załącznik 1B do umowy o dofinansowanie Załącznik 2 do umowy o dofinansowanie Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – hamonogram wypłaty zaliczki Załącznik nr 3 […]