Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie działania 4.2 – realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność – projekty grantowe

Dokumenty ważneod 22 października 2018r. 1. Formularz wniosku o dofinansowanie 2.Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 3. Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie 4. Wzór umowy o dofinansowanie (wersja obowiązujaca od dnia 1 października 2019 r., dla naborów przeprowadzonych do dnia 27 sierpnia 2019 r.) 5. Wzór umowy o dofinansowanie (wersja obowiązujaca od dnia 1 października […]

Klauzule RODO 4.2 Granty WOP

Oświadczenie – grantobiorca/osoba fizyczna Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/grantobiorcy będącego osobą fizyczną Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/grantobiorcy będącego osobą fizyczną

Klauzula RODO 4.2 Granty WOD

Oświadczenie – grantobiorca/osoba fizyczna Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/grantobiorcy będącego osobą fizyczną Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/grantobiorcy będącego osobą fizyczną

Priorytet 4.4 Archiwum

Archiwalne dokumenty, ważne do 19 października 2018 r. Formularz wniosku o dofinansowanie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie Wzór umowy o dofinansowanie 2019 Załącznik 1 – zestawienie finansowo rzeczowe Załącznik 2 – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych Załącznik 3 – harmonogram wypłaty zaliczki Załącznik 4 – wniosek o wypłatę zaliczki Formularz […]

Klauzule RODO do wniosku o płatność-działanie 4.4

Oświadczenie – uczestnika szkolenia/warsztatów Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną