Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w zakresie działania 4.2 – realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność – projekty grantowe

Dokumenty ważne od 22 października 2018 r. 1. Formularz wniosku o dofinansowanie 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 3. Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie 5. Wzór umowy o dofinansowanie 6. Załącznik  nr. 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji 10. Formularz wniosku o płatność 11. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność 12. Klauzule RODO do wniosku o […]

Klauzule RODO 4.2 Granty WOP

Oświadczenie – grantobiorca/osoba fizyczna Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/grantobiorcy będącego osobą fizyczną Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/grantobiorcy będącego osobą fizyczną

Klauzula RODO 4.2 Granty WOD

Oświadczenie – grantobiorca/osoba fizyczna Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/grantobiorcy będącego osobą fizyczną Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/grantobiorcy będącego osobą fizyczną

Priorytet 4.4 Archiwum

Archiwalne dokumenty, ważne do 19 października 2018 r. Formularz wniosku o dofinansowanie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie Wzór umowy o dofinansowanie 2019 Załącznik 1 – zestawienie finansowo rzeczowe Załącznik 2 – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych Załącznik 3 – harmonogram wypłaty zaliczki Załącznik 4 – wniosek o wypłatę zaliczki Formularz […]

Klauzule RODO do wniosku o płatność-działanie 4.4

Oświadczenie – uczestnika szkolenia/warsztatów Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną