Archiwum Priorytet 4

Dokumenty ważne do 28 maja 2017 r. Formularz wniosku o dofinansowanie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Biznes Plan uproszczony Wzór umowy o dofinansowanie Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo finansowe Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram zaliczki Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek o wypłatę […]

Klauzule RODO do wniosku o płatność-działanie 4.4

Oświadczenie – uczestnika szkolenia/warsztatów Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną

Archiwum Priorytet 4 – działanie 4.4.

Archiwalne dokumenty ważne w 2017 roku Formularz wniosku o dofinansowanie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Wzór umowy o dofinansowanie Załącznik 1A do umowy o dofinansowanie Załącznik 1B do umowy o dofinansowanie Załącznik 2 do umowy o dofinansowanie Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – hamonogram wypłaty zaliczki Załącznik nr 3 […]

Archiwum Priorytet 4 – działanie 4.4

Aktualne dokumenty ważne do 21 czerwca 2018 r. Formularz wniosku o dofinansowanie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Wzór umowy o dofinansowanie 2018 Załącznik 1 – zestawienie finansowo rzeczowe Załącznik 2 – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych Załącznik 3 – harmonogram wypłaty zaliczki Załącznik 4 – wniosek o wypłatę zaliczki Formularz wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Klauzule RODO do wniosku o płatność-działanie 4.3

Oświadczenie – uczestnika szkolenia/warsztatów Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną

Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie-działanie 4.3

Oświadczenie – właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości Oświadczenie – małżonek beneficjenta i współwłaściciela Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną

Archiwum Priorytet 4 – działanie 4.3

Dokumenty aktualne do 21 czerwca 2018 r. Formularz wniosku o dofinansowanie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Formularz wniosku o płatność Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność Umowa o dofinansowanie w ramach współpracy Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo-finansowe operacji Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram wypłaty zaliczki Załącznik nr 3 do […]

Archiwum Priorytet 4 -działanie 4.3

Dokumenty aktualne do 13 kwietnia 2018 r. Formularz wniosku o dofinansowanie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Wzór umowy o dofinansowanie Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo-finansowe operacji Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram wypłaty zaliczki Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki Załącznik […]