Skargi i wnioski

Prawo do złożenia skargi lub wniosku gwarantuje Konstytucja RP.

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy art. 221-259 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami), przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz.46)

Skargę lub wniosek możesz:

  • przesłać listownie na adres:

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
lub
doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej MGM, przy ul. Nowy Świat 6/12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;

  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@mgm.gov.pl;