Polityka prywatności i plików cookies dla serwisu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis internetowy (www.mgm.gov.pl) administrowany przez MGMiŻŚ. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania serwisem. Wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem serwisu przeznaczone są wyłącznie na użytek MGMiŻŚ.

Administrowanie serwisem

Wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem serwisu www.mgm.gov.pl, MGMiŻŚ podejmuje poprzez swoje komórki organizacyjne, zlokalizowane przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.

Gromadzenie danych

I. Wszelkie dane pochodzące od użytkowników serwisu www.mgm.gov.pl gromadzone są następująco:

  1.  Informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisów – wśród nich mogą być:
         a. informacje w dziennikach serwerów – automatycznie zapisywane dane, takie jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego,
         b. adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią,
         c. pliki tekstowe (ang. „cookies”) wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

II. Administratorem danych zawartych w serwisie www.mgm.gov.pl jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Mechanizm cookies

I. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu www.mgm.gov.pl.

II. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.

III. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników serwisu www.mgm.gov.pl.

IV. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach.

V. MGMiŻŚ przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

  1. Właściwego dopasowania serwisu www.mgm.gov.pl do potrzeb użytkowników;
  2. Zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika;
  3. Tworzenia statystyk oglądalności serwisu www.mgm.gov.pl.

VI. Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu www.mgm.gov.pl.

Wykorzystywanie danych

I. Dane zbierane w ramach serwisu www.mgm.gov.pl służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony serwisu www.mgm.gov.pl.

II. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom lub organizacjom ani osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami MGMiŻŚ. Jednakże dostęp do danych posiada także firma Google Inc. poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics (polityka prywatności Google Analytics).

III. Na podstawie informacji uzyskanych w ramach serwisu www.mgm.gov.pl, MGMiŻŚ może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

IV. Hosting serwisu www.mgm.gov.pl zapewnia firma home.pl, która posiada dostęp do danych statystycznych generowanych przez ww. serwis.

Bezpieczeństwo

I. MGMiŻŚ dokłada wszelkich starań, aby chronić serwis www.mgm.gov.pl przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. jednorazowe klucze logowania do serwisu.

II. Serwis www.mgm.gov.pl zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.

Zmiany

W przypadku zmiany polityki prywatności obowiązującej w serwisie www.mgm.gov.pl, MGMiŻŚ zamieści odpowiednią modyfikację na niniejszej podstronie.