Ogłoszenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego oraz prognozy oddziaływania na środowisko do tych planów, wraz z możliwością składania uwagi i wniosków. Szczegółowe informacje w załącznikach.

Ogłoszenie – Zalew Szczeciński

Ogłoszenie – Zalew Kamieński