Nowy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w zakresie działania 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej

na realizację operacji dotyczących utraty miejsca pracy na statku rybackim.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 24 listopada 2017r. do 8 grudnia 2017 r. włącznie.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy.

Wzór wniosku wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl oraz w zakładce „Rybołówstwo”.