Nowy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w zakresie działania 1.6 Trwałe zaprzestanie działalności połowowej

na realizację operacji dotyczących złomowania i przekwalifikowania statku rybackiego.

Wnioski można składać od 24 listopada 2017r. do 8 grudnia 2017 r. włącznie.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji, tj. port macierzysty statku rybackiego.

Wzór wniosku wraz z instrukcją wypełnienia oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl oraz w zakładce „Rybołówstwo”.