Sekretariaty Ministerstwa

Sekretariat Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka
tel.: +48 22 583 85 00
fax: +48 22 583 85 01
e-mail: SekretariatMGrobarczyka@mgm.gov.pl

Sekretariat Sekretarza Stanu Jerzego Materny
tel.: +48 22 583 85 20
fax: +48 22 583 85 21
e-mail: SekretariatJMaterny@mgm.gov.pl

Sekretariat Podsekretarza Stanu Grzegorza Witkowskiego
tel.: +48 22 583 85 10
fax: +48 22 583 85 11
e-mail: SekretariatGWitkowskiego@mgm.gov.pl

Sekretariat Podsekretarza Stanu Anny Moskwy
tel.: +48 22 583 85 30
fax: +48 22 583 85 31
e-mail: SekretariatAMoskwy@mgm.gov.pl

Sekretariat Dyrektora Generalnego
tel.: +48 22 583 88 10
fax: +48 22 583 88 11
e-mail: SekretariatDG@mgm.gov.pl

Sekretariat Departamentu Edukacji Morskiej
tel.: +48 22 583 86 40
fax: +48 22 583 86 41
e-mail: SekretariatDEM@mgm.gov.pl

Sekretariat Departamentu Gospodarki Morskiej
tel.: +48 22 583 85 70
fax: +48 22 583 85 71
e-mail: SekretariatDGM@mgm.gov.pl

Sekretariat Departamentu Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami (DOK)

tel.: +48 22 583 8680

e-mail: SekretariatDOK@mgm.gov.pl

Sekretariat Departamentu Nadzoru Właścicielskiego
tel.: +48 22 583 86 30
fax: +48 22 583 86 31
e-mail: SekretariatDNW@mgm.gov.pl

Sekretariat Departamentu Prawnego
tel.: +48 22 583 86 10
fax: +48 22 583 86 11
e-mail: SekretariatDP@mgm.gov.pl

Sekretariat Departamentu Rybołówstwa
tel.: +48 22 583 89 00
fax: +48 22 583 89 01
e-mail: SekretariatDR@mgm.gov.pl

Sekretariat Departamentu Współpracy Międzynarodowej
tel.: +48 22 583 88 80
fax: +48 22 583 88 81
e-mail: SekretariatDWM@mgm.gov.pl

Sekretariat Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej
tel.: +48 22 583 85 50

tel.: +48 22 583 85 40
fax: +48 22 583 85 51
e-mail: SekretariatDZS@mgm.gov.pl

Sekretariat Biura Administracyjnego

tel.: +48 22 583 88 20

e-mail: SekretariatBA@mgm.gov.pl

Sekretariat Biura Budżetowo-Finansowego
tel.: +48 22 583 88 20
e-mail: SekretariatBDG@mgm.gov.pl

Sekretariat Biura Dyrektora Generalnego
tel.: +48 22 583 88 20
fax: +48 22 583 88 21
e-mail: SekretariatBDG@mgm.gov.pl

Sekretariat Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego
tel.: +48 22 583 88 90
e-mail: SekretariatBK@mgm.gov.pl

Sekretariat Biura Ministra
tel.: +48 22 583 86 70
fax: +48 22 583 86 71
e-mail: SekretariatBM@mgm.gov.pl

Sekretariat Biura Obrony i Ochrony Informacji Niejawnych
tel.: +48 22 583 88 20

Sekretariat Biura Prasowego
tel.: +48 22 583 86 60
fax: +48 22 583 86 61
e-mail: SekretariatBP@mgm.gov.pl