Dostęp do informacji publicznej

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacje publiczne udostępniamy w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

W przypadku, gdy nie znajdziesz potrzebnej informacji w BIP lub centralnym repozytorium informacji publicznej, udostępniamy ją na wniosek.

Wniosek możesz:

  • przesłać listownie na adres:
    Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
    ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
    lub
    doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej MGM, przy ul. Nowy Świat 6/12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: ddip@mgm.gov.pl

Uwaga: Prosimy wnioskodawców o zamieszczanie danych adresowych w składanych wnioskach. Podanie ich nie jest konieczne do rozpatrzenia wniosku, jednak może ułatwić kontakt.