Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM)

Dane kierownictwa

Dyrektor Departamentu: Michał Wójcik

Dane kontaktowe
tel.: +48 22 583 88 80
e-mail: SekretariatDWM@mgm.gov.pl

Zadania departamentu

Do zadań departamentu należą m.in.:

  • prezentowanie spójnego i uzasadnionego stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze procesu decyzyjnego Unii Europejskiej;
  • inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań związanych z posiedzeniami Rady Unii Europejskiej i gremiów pomocniczych, w tym wypracowywanie instrukcji i stanowisk Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach żeglugi śródlądowej, gospodarki morskiej, wodnej i rybołówstwa;
  • przygotowanie rocznej strategii międzynarodowej Ministerstwa;
  • opracowywanie i negocjowanie umów z partnerami zagranicznymi;
  • merytoryczne i protokolarne przygotowanie zagranicznych podróży służbowych członków kierownictwa Ministerstwa oraz oficjalnych wizyt gości zagranicznych;
  • promocja priorytetowych działań Ministerstwa zagranicą oraz promocja polskich podmiotów z obszaru gospodarki morskiej.

Departament prowadzi obsługę Sekretariatu Koordynującego ds. Morskich w ramach formatu Europa Środkowo-Wschodnia i Chiny (16+1). Sekretariat odpowiada za współpracę w obszarze spraw morskich i żeglugi śródlądowej. Promuje porty morskie, transport morski i rzeczny oraz sprzyja wymianie doświadczeń pomiędzy ekspertami. Aktywnie uczestniczy        w dyskusjach na temat przebiegu międzynarodowych szlaków transportowych w Polsce i Europie Środkowo – Wschodniej.