Departament Rybołówstwa (DR)

Dane kierownictwa

Dyrektor: Janusz Wrona
Zastępca: Marta Rabczyńska-Kapcińska
Zastępca: Tomasz Tereszkiewicz

Dane kontaktowe

tel.: +48 22 583-8900
fax: +48 22 583-8901
e-mail: SekretariatDR@mgm.gov.pl

Zadania departamentu

Do zadań departamentu należą m.in.:

  • ustalanie kwot połowowych i warunków prowadzenia połowów organizmów morskich;
  • wydawanie licencji połowowych i specjalnych zezwoleń połowowych;
  • prowadzenie rejestru statków rybackich;
  • wydawanie zezwoleń na prowadzenie chowu, hodowli organizmów morskich i zarybiania na polskich obszarach morskich;
  • monitorowanie kierunków realizacji i rozwoju rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego, akwakultury i rynku rybnego;
  • prowadzenie spraw z zakresu przetwórstwa ryb i rynku rybnego;
  • realizacja i koordynacja prac instytucji zarządzającej w ramach funduszy Unii Europejskiej i programów operacyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Departament prowadzi sprawy z zakresu podległości okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego Ministrowi.