Departament Nadzoru Właścicielskiego (DNW)

Dane kierownictwa

Dyrektor: Maria Skubniewska

Dane kontaktowe

tel.: +48 22 583 86 30
fax: +48 22 583 86 31
e-mail: SekretariatDNW@mgm.gov.pl

Zadania

Do zadań Departamentu należą m.in.:

  • realizacja praw majątkowych i osobistych Skarbu Państwa w odniesieniu do podmiotów, w których Skarb Państwa posiada prawa udziałowe (nadzór właścicielski);
  • realizacja zadań wynikających z kompetencji Ministra jako organu założycielskiego wobec przedsiębiorstw państwowych;
  • komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych;
  • zbycie akcji lub udziałów Skarbu Państwa;

Departament Prowadzi bazy danych podmiotów, wobec których  realizuje zadania w imieniu Skarbu Państwa.