Departament Gospodarki Morskiej (DGM)

Dane kierownictwa

Dyrektor: Katarzyna Krzywda
Zastępca: Paweł Krężel

Dane kontaktowe

tel.: +48 22 583 85 70
fax: +48 22 583 85 71
e-mail: SekretariatDGM@mgm.gov.pl

Zadania

Departament Gospodarki Morskiej odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie gospodarki morskiej. Są to w między innymi:

 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich;
 • opracowywanie założeń i kierunków rozwoju transportu morskiego oraz infrastruktury portowej i zapewniającej dostęp do portów;
 • programowanie rozwoju infrastruktury transportu morskiego;
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem wskutek użytkowania morza;
 • prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa żeglugi statków morskich oraz ochrony żeglugi i portów;
 • prowadzenie spraw zintegrowanej polityki morskiej;
 • tworzenie polityki transportu morskiego w ramach transportu intermodalnego;
 • prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem instrumentów finansowych dedykowanych gospodarce morskiej, w tym w szczególności stoczniom i armatorom;
 • nadzór nad realizacją inwestycji realizowanych przez dyrektorów urzędów morskich i Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni;
 • prowadzenie spraw związanych z projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej w zakresie działalności Departamentu;

Do obowiązków Departamentu należy także obsługa Sekretariatu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego, Sekretariatu Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sekretariatu Zespołu Trójstronnego do spraw Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego.

Departament Gospodarki Morskiej prowadzi nadzór nad:

 • dyrektorami urzędów morskich;
 • Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni;
 • izbami morskimi i delegatami Ministra przy izbach morskich