Biuro Prasowe (BP)

Dane kontaktowe:

tel.: +48 22 583 86 60

e-mail: SekretariatBP@mgm.gov.pl

Zadania

1. Biuro Prasowe odpowiada za realizację – we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi – polityki informacyjnej resortu.

2. Do zadań Biura należy w szczególności:
1) koordynacja współpracy z mediami;
2) tworzenie polityki promocyjnej;
3) koordynacja udostępniania informacji publicznej z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla Biura Dyrektora Generalnego;
4) zarządzanie i administrowanie BIP.