Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego (BK)

Dane kierownictwa

Dyrektor: Beata Orlik

Dane kontaktowe

tel.: +48 22 583 88 90
e-mail: SekretariatBK@mgm.gov.pl

Zadania

Dane kierownictwa:

Dyrektor: Beata Orlik

Dane kontaktowe:
tel.: +48 22 583 88 90
e-mail: SekretariatBK@mgm.gov.pl

Zadania biura

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego (BK)  realizuje zadania związane z:

  • przeprowadzaniem kontroli zewnętrznych i wewnętrznych zarówno planowych, jak i doraźnych;
  • koordynacją rozpatrywania skarg, wniosków i petycji;
  • pełnieniem funkcji koordynatora Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji;
  • koordynacją organizacji kontroli zewnętrznych prowadzonych w Ministerstwie przez organy kontrolne;
  • audytem wewnętrznym.