Biuro Dyrektora Generalnego (BDG)

Dane kierownictwa

Dyrektor: Artur Nojszewski

Dane kontaktowe

tel.: +48 22 583 88 20
fax: +48 22 583 88 21
e-mail: SekretariatBDG@mgm.gov.pl

Zadania

Do zadań biura należy m.in.:

  • opracowywanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi;
  • prowadzenie spraw wynikających z nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy pracowników Ministerstwa, w tym z obszaru rozwoju zawodowego;
  • prowadzenie działalności socjalnej w Ministerstwie;
  • prowadzenie dokumentacji, naliczanie i odprowadzanie składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  • realizacja zadań dotyczących organizacji urzędu;
  • koordynacja spraw kontroli zarządczej w zakresie: planu działalności Ministra, sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra, samooceny kontroli zarządczej, oświadczenia Ministra o stanie kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem;

Biuro Dyrektora Generalnego prowadzi obsługę sekretariatu i budżetu Państwowej Komisji Badań Wypadków Morskich, komisji dyscyplinarnej oraz sekretariatu dyrektora generalnego.