Biuro Budżetowo – Finansowe (BBF)

Dane kierownictwa

Dyrektor: Anna Pawłowska

Dane kontaktowe

tel.: +48 22 583 88 20

Zadania

Do zadań biura należy m.in.:

  • prowadzenie spraw dotyczących budżetu resortu;
  • koordynowania prac nad projektem budżetu resortu;
  • współudział w zakresie opracowywania planu budżetu państwa w ramach PO RYBY 2014-2020,
  • weryfikacja formalno-rachunkowa sprawozdań budżetowych i pozabudżetowych oraz sprawozdań finansowych jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra, z wyłączeniem instytutów badawczych;
  • prowadzenie spraw dotyczących finansowania operacji dotyczących Pomocy technicznej PO RYBY 2014-2020;
  • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej dysponenta głównego oraz dysponenta III stopnia  w ramach czterech części budżetowych.

Biuro prowadzi księgi rachunkowe urzędów żeglugi śródlądowej w ramach części 69 – żegluga śródlądowa oraz sporządza sprawozdania budżetowe i finansowe dla tych urzędów.