Biuro Administracyjne (BA)

Dane kierownictwa

Dyrektor: Anna Skibińska

Dane kontaktowe

tel.: +48 22 583 88 20

Zadania

Biuro Administracyjne odpowiada za:

  • nadzór nad poprawnością procesu i koordynację udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie;
  • realizację zadań administracyjno-logistycznych w obszarze zapewnienia sprawnego funkcjonowania Ministerstwa;
  • gospodarowanie mieniem Ministerstwa;
  • prowadzenie kancelarii głównej oraz archiwum zakładowego Ministerstwa;
  • realizację zadań związanych z budową, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i łączności telefonicznej w Ministerstwie.