Została wskazana lokalizacja budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiśnlaną

Marek Gróbarczyk – minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, wziął udział w wyjazdowym posiedzeniu Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Posiedzenie odbyło się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Tolkmicku.

Minister Marek Gróbarczyk poinformował uczestników posiedzenia o stanie przygotowań budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

– W pierwszym półroczu 2018 r planowane jest uzyskanie decyzji środowiskowej, a następnie uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji. Natomiast w drugim półroczu planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych – powiedział Marek Gróbarczyk.

Należy podkreślić, że nadrzędnym celem realizacji tej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa Państwa i regionu. Ponadto,  budowa kanału żeglugowego zwiększy możliwości rozwoju regionów wschodniej i północno-wschodniej części Polski, które będą korzystać z otwarcia Zalewu Wiślanego na Morze Bałtyckie. Ponadto poprawa dostępności do portu i regionu od strony wody umożliwia aktywizację portu Elbląg i innych portów Zalewu Wiślanego.

– W Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, która jest częścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazana została lokalizacja inwestycji – Nowy Świat.  Z przeprowadzonych na zlecenie inwestora badań jednoznacznie wynika, że jest to wariant najbardziej korzystnym dla środowiska.  Decyzja  środowiskowa ostatecznie zatwierdzi wybraną lokalizację  – dodał Minister Gróbarczyk.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ

fot. MGMiŻŚ
fot. MGMiŻŚ
fot. MGMiŻŚ
fot. MGMiŻŚ
fot. MGMiŻŚ
fot. MGMiŻŚ
fot. MGMiŻŚ
fot. MGMiŻŚ