Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście w nowym składzie

W zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym, mającym wyłonić nowy skład ZMPSiŚ, funkcję prezesa spółki powierzono Dariuszowi Słaboszewskiemu, dotychczasowemu prezesowi Żeglugi Szczecińskiej. Wiceprezesem odpowiedzialnym za infrastrukturę został Kazimierz Drzazga, radny i wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.
Nie wyłoniono drugiego wiceprezesa, który ma być odpowiedzialny za rozwój spółki. Ma być wyłoniony w kolejnym postępowaniu kwalifikacyjnym. Jego nazwisko powinniśmy poznać do końca marca br.

Biuro prasowe MGMiŻŚ